106168. lajstromszámú szabadalom • Tartószerkezet röntgencsövekhez

Megjelent 1933. évi május lió 366-én. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEIRAS 106168. SZÁM. — VII/e. OSZTÁLY. Tartószerkezet röntgencsövekhez. Siemens-Reiniger-Veifa Ges. für med. Technik m. b. H. Berlin. A bejelentés napja 1930. évi március hó 4-ike. Németországi elsőbbsége 1929. évi julius hó 17-ike. A találmány aránylag könnyen elállít­ható, egyszerűen kezelhető és már meg­lévő röntgencsöveken könnyen alkalmaz­ható tartó- és beállítószerkezet képezi. 5 Az új tartószerkezetet az 1. ábra példakénti kivitelben egy rönt­gencsővel együtt, nézetben mutatja, a 2. ábra nagyobb léptékben az 1. ábra A—B vonalamenti metszetet, a 10 3. ábra pedig a 2. ábra C—D vonala­menti metszetet mutat. Az (a) hordozórósz a (b) szorítócsavar­ral van a (c) röntgencsövet hordozó (az ábrában fel nem tüntetett) eszközön, pl. 15 egy állványon megerősítve. Az (a) hor­dozórészen a (h) hüvely a röntgencső ten­gelyére merőleges tengely körül forgat­ható és a (g) szorítócsavarral rögzíthető. A (h) hüvellyel mereven van össze-20 kötve a ((d) rész, mely adott esetben fecskefarkalakú keresztmetszetű és a hozzáillő (e) vezetékben csúsztatható. Az (e) vezeték a (c) röntgencsövet kö­rülbelül a középső részén körülvevő 25 gyűrűalakú részben van kiképezve, mely rész a felvett példakénti esetben a rönt­gencső falának (f) megvastagítása, ki le­het azonban képezve, mint külön rész is, mely azután a röntgencsővel vagy annak 30 hordozójával össze van kötve. A hüvely a példakénti esettől eltérően másik (i) fu­ratával is feltolható az (a) részre. Villa­mos átütések elkerülése céljából az (f) rész kívül konvex, adott esetben golyó­alakú és aránylag csekély görbületű. Ha 35 az (s) csavaranyát meghúzzuk, amely az alsó részen gömbsapkaszerűen van kiké­pezve, vagy amely úgy van kivájva, hogy csak széleivel fekszik fel, a (d) vezeték­részt a fecskefarkalakú vezeték (e) vezető 40 részében tetszőleges helyén rögzíthetjük. Szabadalmi igények: 1. Tartószerkezet röntgencsövekhez, amely a röntgencsöveket hordozó eszközön, pl. állványon rögzíthető részből áll, 45 amellyel a röntgencső tengelyére me­rőleges helyzetű tengely körül forgat­ható és azon rögzíthető szán (d) van összekötve, mely a röntgencső forgatá­sakor a röntgencsövet körülvevő gyűrű- 50 alakú részen, adott esetben egy ho­ronyban csúszik. 2. Az 1. igénypontban védett tartószerke­zet változata, azáltal jellemezve, hogy a csúszófelületek keresztmetszete fecske- 55 farkalakú. 3. Az 1. vagy 2. igénypontban védett tartószerkezet változata, jellemezve alsó oldalán kivájt, a csúszó részt (d) hordozó részre felcsavarható és a csú- 60 szó összeköttetést rögzítő csavaranya által.

Next

/
Thumbnails
Contents