106135. lajstromszámú szabadalom • Alátét gyógyszereknek a testbe való bevitelére iontoforézissel

Megjelent 1933. évi április hó 15-en. MAGYAR KIRÁLYI ^^^^ SZABADALMI BÍRÓSÁG szabadalmi leírás 106135. SZÁM. — IVli/3. OSZTÁLY. Alátét gyógyszereknek a testbe való bevitelére iontoforézissel. 8 eliering-Kahlbaiim A. G. cég Berlin, mint dr. Deutscli Dezső orvos budapesti lakos jog-utódja. A bejelentés napja 1931. évi szeptember hó 4-ike. Gyógyszereknek a testbe iontoforézissel való bevitele ismeretes. Ez úgy történik, hogy a gyógyszert folyékony alakban a bőrre viszik fel és ezután a villamos áram-5 forrásnak egyik sarkával hozzák kapcso­latba, míg az áramforrás másik sarkát a testnek valamely más helyéhez csatla­koztatják, úgy hogy a testbe lépő áram a gyógyszert a testbe magával viszi, vagy 0 pedig úgy járnak el, hogy a gyógyszerrel nedvszívó alátétet, pl. vattapamacsot itatnak és azt az egyik elektróda alatt a bőrre fektetik. Mindkét eljárásnak hát­ránya, hogy oly gyógyszerek esetén, me-5 lyek nagyobb adagban vagy koncentrált állapotban a testre mérgezően hatnak, az iontoforézist csak az orvos végezheti, mert a gyógyszert a betegnek nem szolgáltat­hatja ki. így van ez pl. csúzos fájdalmak 0 gyógykezelésénél ionforézissel a testbe bevezetett (3-imidazoliletilaminnal, mivel ezit a gyógyszert mérgessége folytán csak egészen meghatározott mennyiségben vagy koncentrációban szabad alkalmazni. 5 Ennek az a következménye, hogy minden egyes kezeléshez az orvost kell igénybe­venni, ami éppen a csúzos fájdalmak gyakoriságánál körülményes és költséges. Ezenkívül a szokásos eljárás még akkor 0 sem gazdaságos, ha azt az orvos végzi, minthogy az alátétre rendszerint sokkal több gyógyszert visznek fel, mint amennyi szükséges és az alátétet egyszeri haszná­lat után mindamellett el kell dobni. 5 Ezeket a nehézségeket a találmány ér­telmében oly alátéttel kerüljük el, mely lehetővé teszi, hogy a gyógyszereket ion­toforézissel maga a beteg mérgezés ve­szélye nélkül alkalmazza. A találmány szerinti alátét a gyógykezelendő test- 40 részre helyezendő elektródához való, a be vezetendő gyógyszerrel megengedhető mennyiségben és koncentrációban itatott, nedvszívó anyagból készült alzat. Ezt a preparált alzatot, mely pl. szűrőpapiros- 45 ból, itattópapirosból, szövetből stb. állhat, nyugodtan a beteg kezébe adhatjuk, mert vele minden visszaélés ki van zárva. A betegnek tehát módot nyujtunk arra, hogy pl. csúzos fájdalmait iontoforézissel 50 orvos közbejötte nélkül maga kezelhesse. A gyógyszernek ily módon lehetővé tett pontos adagolása folytán a találmány sze­rinti szerkezettel ebben az irányban jelen­tékeny megtakarítást is érhetünk el, mi- 55 vei az alzatra a gyógyszerből tényleg csak annyi kerül, amennyi egy-egy gyógykeze­léshez szükséges. A gyógyszerhez az alzat itatásánál célszerűen valamely fer­tőtlenítő szert, pl. timolt adunk, mely a 60 gyógyszerrel itatott alzatnak huzamosabb ideig való raktározása esetén a gyógyszer netáni bomlását megakadályozza. Alzat­ként, mint említettük, pl. szűrőpapír vagy más efféle használható, amikor is a vízben 65 feloldott gyógyszerrel való itatás után a vizet elgőzölögtetjiik és csak a gyógyszer marad az alzatban, úgy, hogy ezt az áramátmenet lehetővé tételére használat előtt meg kell nedvesíteni. Alkalmazha- 70 tunk továbbá alzatként higroszkópos anyagokat is, pl. hektográf masszát; az ilyen anyagok tartósan nedvesek marad­nak, úgy, hogy az alzatot hosszabb rak­tározás után is minden további nélkül 75 használhatjuk az iontoforézishez.

Next

/
Thumbnails
Contents