106109. lajstromszámú szabadalom • Pofás zúzógép

Megjelent 1933. évi április lió 15-én. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEIRAS 106109. SZÁM. — XVII/f. OSZTÁLY. Pofás zúzógép. Nordberg: Manufacturi ng Coinpany cég Milwankee. A bejelentés napja 1930. évi szeptember hó 13-ika. É. A. E. Á.-beli elsőbbsége 1930. évi április hó 9-ike. A találmány zúzógépre, különösen pofás zúzógépre vonatkozik és pedig olyanra, melynek helytálló és mozgatható pofája, továbbá oly szerkezete van, mely 5 a mozgatható pofát a helytálló felé, vagy attól elmozgatja. A találmánynak egyik célja, hogy egyenletesebb terméket kap­junk, mint amilyent pofás zúzógépekkel eddig előállítani sikerült. A találmány 10 továibbá oly szerkezetekre vonatkozik, me­lyek az aprítás mértékét növelik és a ho­mok keletkezését csökkentik, továbbá olyanok, amelyek a pofákat meglazítják, ha vastörmelék vagy zúzhatatlan anyag 15 kerül közéjük. Gondoskodtunk továbbá oly eszközről is, amellyel a két pofa viszonylagos szöge beállítható. A talál­mány további részei a leírás folyamán és az igényekből fognak kitűnni. 20 A mellékelt rajzban a találmány sze­rinti zúzógépnek példaképem foganatosí­tási alakját vázlatosan szemléltettük és pedig az 1. ábra a gép hátulsó nézete, a 25 2. ábra metszete az 1. ábra 2—2 vonalán cltj cl 3. ábra oldalnézete, a 4. ábra a 2. ábra 4—4 vonala menti és az 30 5. ábra a 3. ábra 5—5 vonala menti metszet. A rajzokon (A) valamely alkalmas alapzat vagy felület, amelyre a zúzógépet szereljük. A zúzógép (Al) vázán (A2) 35 fenéklemez- vagy karimarészek vannak, melyek az (A3) csavarorsóval az (A) alapzatokra erősíthetők. A felfelé nyúló (A4) vázrészek az (A2) lemezekkel vagy karimákkal előnyösen egy egészet képez­nek; az (A4) vázrészek között az (A5) 40 fenékfallal, az (A6, A7) oldalfalakkal, az (A8) fedőfallal és az (A8) fedőfalról le­függő haránt irányú (A9) térítőlappal el­látott tartályt rendezünk el. Mindegyik (A4) vázrész felső részén a 45 (B) csapágy van, melyhez a szemben álló (Bl) csapágyrészeket a (B2) csavarorsók­kal és (B3) csavaranyákkal erősítjük. A (B4) tengely ezzel az (A4) vázrészekre van erősítve és közöttük harántirányban 50 és vízszintesen terjed ki. A (B4) tengelyt a (B5) csapágypersely veszi körül, mely súrlódásnak és kopásnak ellenálló anyag­ból áll. A (B4) tengelyt (C) agy veszi körül, 55 mely a tengely körül foroghat és amely­ről a tulajdonképeni (Cl) pofaszerkezet nyúlik lej A (B5) persely előnyösen a (C) agyhoz van erősítve és vele együtt a (B4) tengely külső felülete körül forog. A (Cl) 60 lemezt a (C2) bordák merevítik, amelyek, mint az 1. és 2. ábrán látható, a (C) agy­tól a (Cl) lemez mentén lefelé nyúlnak. A (C2) bordákat keresztben a (C4) borda köti össze, amely több üreges (C5) nyul- 65 vány alakjában kiképezett kiszélesbítést tartalmaz. A (C2) bordák alsó vagy külső végeiken a (C6) harántbordában végződ­nek, mely valamivel alacsonyabb, mint a (C4) borda. Megfelelő (C7) harántborda 70' van a (Cl) lemez alján is. A (C6) és (C7) bordákat (C8) hosszanti bordák kötik össze és így szekrényszerkezetet képez­nek, melynek célja a továbbiakból ki­tűnik. A (C2) bordáknak (CIO) kibővíté- 75 seiben vagy füleiben a (C9) nyílások van­nak. A pofát a hajtott (D) tengely a (Dl) excenteres résszel működteti. A tengely

Next

/
Thumbnails
Contents