106074. lajstromszámú szabadalom • Élelmiszerszekrény

MAGYAR KIRÁLYI ^^^ SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 106074. SZÁM. — XVIII/a. OSZTÁLY. Élelmiszerszekrény. Virágh Nándor és Virágli József asztalosiparosok Szeged, A bejelentés napja 1932. évi március hó 3-ika. Az egyes háztartásokban az elkészítésre váró nyers és féligkész élelmiszereket az elkészítés pillanatáig rendszerint az élés­kamrában szabadon tárolják, miáltal az 5 élelmiszerek ki vannak téve különféle ro­varok, egér stb. fertőző támadásának. Ha­sonlóképen őrzik meg a már kész ételeket egyik étkezési időponttól a másikig. A tűz­helyről lekerült kész ételeket eddig legfel-0 jebb bádogfedővel leborítva igyekeztek ro­varoktól és tisztátalanságoktól megóvni, a fedővel való lefedés esetén azonban a kép­ződő gőzök lecsapódnak, a kigőzölgési le­hetőség nincs meg kellőkép s az ételne-5 műek, különösen meleg időben pár óra alatt niegromlanak. Használatosak még az élelmiszerek lefedésére különféle burák is0 de ezek a háztartásokban nem praktikusak, mert a különféle terjedelmű edényekhez 0 többfajta és különböző nagyságú burákat kell tartani, kezelésük a rendszerint szűk éléskamrában nehézkes és nem higiénikus. Mindezen hátrányokat kiküszöböli a ta­lálmány szerinti élelmiszerszekrény. Ebben 5 többféle ételneműt csomagolás és lefedés nélkül, teljes levegőzés mellett, higiéniku­sán el lehet tartani. A szekrényke rekesz­falait tetszés szerint elhelyezéssel rögzíthet­jük; az oldalaknak hálóval való fedése pe-3 dig teljesen szellőzést biztosít. Csekély súlya folytán a szekrényke könnyen helyezget­hető, sőt falra is felfüggeszthető. A találmány szerint élelmiszerszekrény a mellékelt rajzon példaképen van feltün­tetve: 35 I. ábra távlati kép, II. ábra alapmetszetben. Az I. ábrán példaképen feltüntetett szek­rény csukott állapotban van. Váza fából készült. A lábak (1—4), ezekbe a fenék 40 (5) és a tető (8) 10 mm-re vannak be­eresztve és enyvezve. Az elosztó retesz­lapok (6, 7) 5 mm zárólapból készülnek, amelyeket a lábakba rögzített 10 mm fa­gombok (14) tartanak. Az ajtó, amely 45 csuklópántokon (11, 12) fordul, fogantyú­val (10) kifelé nyitható, lecsukásnál pedig hornyolt részbe (Falze 13) illeszkedik. A szekrény négy oldalát drótháló fedi (18). Az oldalakat határoló drótháló az oldalakra 50 való felszegezés nyomán galvanizált 20 mm-es bádogszalaggal van lefedve, a sza­lag pedig félgömbölyű fejű rézszegekkel van felerősítve. Az ajtónak a hornyolt (13) részben való rögzítését fordító (Reiber 12) 55 biztosítja. II. ábra a szekrény alapmetszete. (1—4) lábak, (10, 11) ajtókeret, (5, 6, 7, 8)drót­háló, (12) fogantyú, (13) fordító. Szabadalmi igények: 60 1. «Élelmiszerszekrény», élelmiszerek hi­gienikes eltartására, azzal jellemezve,

Next

/
Thumbnails
Contents