105855. lajstromszámú szabadalom • Fogkefe

Megjelent 1933. évi április hó 1-én. HA 9TAR EÍRÍ LY1 SZABADALMI BERŐSÍG SZABADALMI LEÍRÁS 105855. SZÁM. — XVIII/a. OSZTÁLY. Fogkefe. Mártfay Yidor Ernő oki. fogorvos Hatvan. A bejelentés napja 1931. évi október hó 27-ike. A találmány fogkefe, melynél a nyél egyik végén a nyélre keresztben álló, másik végén a nyél hosszirányában ter­jedő, a sörtével ellátott oldalukon homorú 5 sörtehordozók vannak. Könnyebb kezel­hetőség végett a nyél célszerűen S alakú és a sörtehordozókat a nyél egymással szembenfekvő oldalain képezzük ki. Az egyik sörtehordozó, célszerűen az, ame-10 lyik a nyélre keresztben áll, nagyobb a másiknál és homorú oldalában legalább részben legyezőszerű sörtecsomók vannak. A sörtecsomók sorokat képeznek és két szomszédos sor közül az egyik sor hosszú-15 kás alakú sörtecsomói egymással pár­huzamosak és a nyél irányára merőlege­sek. Ha a másik sorban is hosszúkás sörteesomókat alkalmazunk, akkor azo­kat úgy rendezzük el, hogy azok hossz-20 iránya a nyél irányába esik, tehát az első sor egymással párhuzamos sörtecsomóira merőlegesen áll. A találmány szerinti fogkefe egyik példakénti kivitelét a rajz mutatja, még 25 pedig az 1. ábra a kefe oldalnézetét, a 2. ábra a kefe előlnézetét, a 3. ábra a kefe hátsó nézetét, a 4. ábra a nyélre keresztben álló sörte-30 hordozót elölnézetben, az 5. ábra a 4. ábra szerinti kefehordozót sörte nélkül mutatja. Az S alakú (11) kefenyél felső végén van a homorú (12) kefehordozó, mely a 35 nyélre keresztben áll és alakja, nevezete­sen hajlása olyan, hogy használat közben a (13) fogsorra jól felfekszik. A (12) kefe­hordozóban (14) sörtecsomók vannak, me­lyek egyenként legyezőszerűen szétterjedő 40 sörtékből állanak. Így egy -egy sör tecsomó hossza nagyobb, mint annak szélessége. A sörteesomókat a hordozóban soronként xigy helyeztük el, hogy két egymással szomszédos sor közül az egyik sorban álló sörtecsomók hosszirányukkal egy- 45 mással párhuzamosak, a szomszédos sor­ban hosszirányukkal egy egyenesben ál­lanak. Így két szomszédos sorban levő sörtecsomók hosszirányai egymásra merő­legesek. 50 A használatos fogkefék hátránya, hogy azok sörtecsomói használat, tehát a kefé­nek a nyél irányában való mozgatása közben a fogak kefélt oldalától a lepedé­ket eltávolítják ugyan, azt azonban a 55 fogközökbe sodorják, ami hygienikus szempontjából káros. A találmány szerinti kefe eddig leírt része olyan, hogy a kefé­nek a nyél irányában történő alternatív mozgatása közben az egymással párhuza- 60 mosan álló sörtecsomók a fogak elülső ol­dalait, az egymással egy egyenesben álló sörtecsomók a fogközöket tisztítják, mivel elhelyezésük következtében oda könnyen és jól behatolnak. A kefe ilyértelmű moz- 65 gatását, amelyet a 3. ábrában nyíllal je­löltünk, a nyél és a kefehordozó relatív elíhelyezésie lényegesen megkönnyíti. A szomszédos sörtecsomósorok méretei­nek és egymástól való távolságuknak 70 megállapításánál a fogak méreteit vesz­sízük figyelembe. A sörte nélküli (12) kefe­hordozót az 5. ábra mutatja. A (15) vája­tok a sörtefészkek. Az S alakú (11) nyél másik végén, a 75. (12) sörtehordozóval szembenfekvő olda­lon kisebb méretű (16) sörtehordozó van, amellyel a fogsor oly részei is alaposan tisztíthatók, amelyekhez a (12) sörtehor­dozóval esetleg nehéz hozzáférni. Ilyen 80

Next

/
Thumbnails
Contents