105813. lajstromszámú szabadalom • Víz ellen szigetelő réteg előállítására

MAGYAR KIRÁLYI ^^^ SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 105813. SZÁM. — VlII/a. OSZTÁLY. VÍZ ellen szigetelő réteg és eljárás annak előállítására. Mucsnyák György vállalkozó Budapest. A bejelentés napja 1931. évi október hó 17-ike. A találmány víz ellen szigetelő réteg, alapozásokhoz, nyitott és zárt kereszt­metszetű csatornákhoz, gátakhoz, szádfa­lakhoz, lapos tetőkhöz és hasonlókhoz és 5 eljárás annak előállítására. A találmány szerinti, víz ellen szigetelő réteg, lényegében, közvetlenül a talajra vagy szádfalra, nyomás alatt, fecsken­dezve felvitt, két vízzáró betonréteg kö-10 zött, védetten elrendezett, nyomás alatt, fecskendezve felvitt bitumen- vagy asz­falt-, vagy kátránytermékréteg. A betont, az úgynevezett gun-eljárás­sal, azaz nyomás alatt fecskendezve, vé­lő kony rétegben, közvetlenül a talajra vagy szádfalra visszük fel. A nyomás alatt, fecskendezve felvitt betonréteg egymagá­ban vízzáró, gyorsan köt és teljesen ho­mogén. 20 A nyomás alatt, fecskendezve felvitt, vízzáró betonréteg lekötése után, ezt az első betonréteget, nyomás alatt fecsken­dezve, bitumenréteggel vagy aszfaltréteg­gel vagy kátránytermék-réteggel vagy ez 25 anyagok keverékéből való réteggel von­juk be, melynek kötése után ezt a második szigetelő réteget, nyomás alatt fecsken­dezve, vízzáró betonréteggel fedjük. A betonrétegek vastagsága a minden-30 kori szilárdsági követelményeknek megfe­lelően változik és célszerűen 0.5—3 cm., míg a bitumenréteg vagy aszfaltréteg vagy kátránytermékréteg vastagsága kb. 0.5 cm. Az ilymódon előállított, hármas 85 védőréteg tökéletesen vízzáró. A nagy szi­lárdságú, külső, vízzáró betonrétegek a középső réteget a mechanikai igénybevé­telekkel (csömöszöléssel, döngöléssel) szem­ben tökéletesen védik. 40 A találmány értelmében, váltakozva, kettőnél több vízzáró, védő betonréteg és egynél több bitumen- vagy aszfalt- vagy kátránytermékréteg alkalmazható. A víz ellen szigetelő réteg különös előnye, hogy közvetlenül a talajon vagy 45 szádfalon állítható elő. További jelentős előnye, hogy a fecskendezve nyomás alatt felvitt, első betonréteg felületi egyenlőt­lenségeket mutat és ez egyenlőtlenségeket a középső szigetelőréteg tökéletesen kö- 50 veti, ugyanígy a második betonréteg alsó felülete is, úgy hogy végeredményben a betonrétegek, egymáshoz viszonyítva, nem csúszhatnak el és ily módon a közbenső szigetelőréteget tökéletesen rögzítik. 55 Szabadalmi igények: 1. Víz ellen szigetelő réteg, jellemezve köz­vetlenül a talajra vagy szádfalra, nyo­más alatt, fecskendezve felvitt, két víz­záró betonréteg között, védetten elren- 60 dezett, nyomás alatt, fecskendezve fel­vitt bitumen- vagy aszfalt- vagy kát­ránytermékréteggel. 2. Eljárás az 1. igénypontban védett, víz ellen szigetelő réteg előállítására, az- 65 zal jellemezve, hogy közvetlenül a ta­lajra vagy szádfalra, nyomás alatt fecskendezve, vízzáró, védő betonréte­get viszünk fel, azt lekötés után, nyo­más alatt fecskendezve, bitumennel 70 vagy aszfalttal vagy kátránytermékek­kel vagy azok keverékével vonjuk be és azt kötés után, nyomás alatt fecs­kendezve, második vízzáró, védő beton­réteggel fedjük. 75 3. Az 1. igénypontban védett, víz ellen szi­getelő réteg, melyet az jellemez, hogy a nyomás alatt, fecskendezve felvitt,

Next

/
Thumbnails
Contents