105805. lajstromszámú szabadalom • Mintatömb, mindkét oldalán mintázott gumiszönyegek előállítására

MAGTAR SZABADALMI BIKÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 105805. SZÁM. — XVlII/a. OSZTÁLY. Mintatömb, mindkét oldalán mintázott gumiszőnyegek előállítására. De Fraja Severo és Minardi Emilio vállalkozók Milano. A bejelentés napja 1929. évi augusztus hó 8-ika. A gumiszőnyegek különböző alkalma­zási lehetőséigei folytán elért nagy elter­jedtség a gyárosokat arra késztette, hogy új eszközök és eljárások után kutassanak 5 oly célból, hogy az önköltségi árat és ez­által az eladási árat is csökkentsék any­nyira, amennyire a felhasználásra kerülő anyagok tartóssága, valamint a minden­kori felhasználási cél megengedik. 10 Mostanáig gumiszőnyegeket csak az egyik oldalán láttak el mintákkal és a második oldalt simán hagyták. Ennek a hátránya, hogy csak az. egyik szőnyeg­oldalt lehetett használni. A szőnyegeket 15 továbbá a súly csökkentését célzó lyukak­kal látták el. Az ismert módon előállított szőnyegek­nek még az a hátránya, hogy az alsó min­tázás szupport-rétegének nagy vastagsága 20 miatt, nehezek és drágák. A jelentős vas­tagságra azért van szükség, hogy a sző­nyegnek a szükséges merevséget kölcsö­nözze oly célból, hogy az kiterített hely­zetében jól megmaradjon. 25 A találmány lehetővé teszi gumiszőnye­geknek mindkét oldalukon mintákkal ké­szítését, egy egyszerű és ugyanolyan vilá­gos alapgondolat felhasználásával. Ezek a szőnyegek a csak egy oldalt mintázott sző-30 nyegekkel szemben, ugyanazon merevség és ellenállóképesség mellett, lényegesen könnyebbek. A találmányt képező mintatömb a mel­lékelt rajz 1. ábráján metszetben van feltüntetve, 35 míg a 2. és 3. ábrák az ily módon előállított szőnyeget fölülnézetben, illetve metszet­ben mutatják. Mint az 1. ábrán látható, a találmány 40 a szokásos mintatömb gumiszőnyegekhez, azonban azzal az eltéréssel, hogy a tetszés szerinti, két oldalon pozitíven (kiemelke­dően) előállítandó minta, úgy a felső (1), mint az alsó (2) tömbben, mint negatív 45 (matrica) van bemetszve. A Icét mintázás emellett egymáshoz viszonyítva úgy van elrendezve, hogy az egyik mintázás bor­dái a másik mintázás bordáit keresztezik és pedig tetszés szerinti hajlásszögek 50 alatt. Nyilvánvaló, hogy a közbenső réteg vagy szupport-réteg vastagsága [az 1. és 3. ábrákon (3)-al jelölve] néhány mm-re is lecsökkenthető és ekkor a rétegnek csak 55 diafragma szerepe van. A tulaj donképeni szupport szerepét az egyik mintázott ol­dal számára az ellentétes oldal mintázá­sainak bordái töltik be. A bordák egymást keresztező vezetcso, 60 mely a találmány jellemzőjét képezi, lé­nyegében a 2. ábrán van feltüntetve, ahoJ a telt (4) vonalak az egyik szőnyegoldalt képező bordák mintáit, míg a szakadozott

Next

/
Thumbnails
Contents