105783. lajstromszámú szabadalom • Balesetjelző készülék automobilokhoz

MAG TAR KIRÁLY! jKE&UL SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LÉTRÁS 105183. SZÁM. — XXa/2. OSZTÁLY, Balesetj elzőkészülék automobilokhoz. Gehl József magántisztviselő Kispest. A bejelentés napja, 1930. évi december hó 22-ike. Az automobilalváz két oldalára erősített szerkezet, melynek főalkatrészei egy (a) szekrény, egy (b) vezető gömbvas és egy közös (c) védőrúd az első kerekek előtt. 5 Összeütközésnél a védőrúdra ható erőt a vezető gömbvasra erősített (d) tárcsa to­vábbítja a csuklósan felerősített (e) ru­dakra. Ezeknek külső (f) csuklói nyomást gyakorolnak a szekrény két (g) oldal-10 falára, melyek csillámlapokból állanak s a lökés következtében a keretekből ki­ugranak. Úgyszintén a vezető gömbvas (h) vége is kiüti a hátulsó (i) csillámlapot, mely keret, mint nyílószárny van kiké­lő pezve. A szekrény apró, nagy mennyiségű papírszelettel van megtöltve s mindegyi­kére az autó rendszáma van nyomtatva. Ezek a csillámlapok kiesése következtében az úttestre hullanak, nagy területet el-20 lepve. A csillámlapokat csak a nyílószárny nyitásánál lehet a keretbe elhelyezni és a szekrényt papírszeletekkel megtölteni. A nyílószárny hivatalos tényezők által lesz, lezárva. A szerkezet lényege, hogy a szekrényből 25 kihullott papírszeletekből megállapítható szemtanuk hiányában is a gázoló autó rendszáma. A szerkezet, egyszerű voltánál fogva, minden rendszerű autóra felszerelhető. 30 Szabadalmi igények: 1. Balesetjelző készülék automobilokhoz, azzal jellemezve, hogy a (e) védőrúd az első kerekek előtt van elhelyezve, amely ütközéskor az alváz két oldalára 35 erősített szekrényben két olyan egy­mással csuklósan kapcsolt (e) rudat hoz működésbe, amelyek egyike az üt­köző által közvetlen működtetett (b) rúdhoz, másika a szekrényvázhoz van 40 csuklósan kapcsolva, melyeknek közös csuklós vége, úgyszintén a (b) rúd hátsó vége összeütközéskor úgy mozdul el, hogy az autó számjeleit tartalmazó szekrények egy-egy oldalfalát kinyom- 45 ják és így az autó számát feltüntető lapokat kiszórják. 1 rajzlap melléklettel.

Next

/
Thumbnails
Contents