105768. lajstromszámú szabadalom • Szappantartó

WAÖYAR KIRÁLYI SZABADALMI BIRuSÁG SZABADALMI LEIRAS 105768. SZÁM. — XVIII/a. OSZTÁLY. Szappantartó. Lingel Károly gyáros Budapest. A bejelentés napja 1931. évi október hó 12-ike. A találmány olyan saappantantó, amely igen egyszerű és olcsón előállítható szer­kezete mellett rendkívül szilárd és emel­lett a rieáhelyiezeitt szappan gyors megszá-5 riadását biztosítja, úgy hogy általa az eddig ismeretes szappantartókkal szem­ben lényeges megtakarításit érünk el. A csatolt rajzion a találmány szerinti szappaintartó két példaképani kiviteli 10 alakja van feiltüintatve. Az 1. ábria az egyik kiviteli alak f ölül­nézete és a 2. ábra homloknózete. A 3. ábra a másik kiviteli alak fölülnézete 15 és a 4. ábra metszete a 3. ábra IV—-IV vo­nala szerint. A (találmány szenimti szappiantartó lé­nyegében olyan lemezből áll, melynek 20 mindkét oldallapján egymással párhuza­mos (a), illetve (b) bordák vannak, me­lyek között (e) hornyok húzódnak végig. Az egyik oldallap bordái a másik oldallap bordáit keresztezik olyként, hogy az egy-25 mást keresztező bordák egymással derék­szöget képeznek (1. ábra), vagy egymással hegyes, illetve tompaszöget képeznek (3. ábra). Az egymásit keresztező bordák kö­zött képezett négyzetek vagy derékszögű 80 négyszögek, vagy dülények közepén a le­mez át van fúrva ([d] lyukait), melye­ken a szappanról lecsöpögő víz keresztül folyik. A szappaintartót képező lemez tetszés szerinti aHaikú lehet; az 1. ábrán például 35 derékszögű négyszög, a 3. ábrán ellipszis alak van feltüntetve. A találmány szerinti szappantartó a rajzon feltüntetett leimez alakjában magá­ban is -használható, de használható tál- 40 alaikú szappan,tartók betétje gyanánt is. Azáltal, hogy a lemez két oldalán levő (a, b) bordák egymást keresztezik, a lemez rendikívül szilárd ós így töréseiknek nincs kitéve. A találmány szerinti szappanjtar.tó 45 bármilyen anyagból készülhet, pl. fából, poroeillánbol, fémből, műmasszából stb. A fából készült szappanitairtóniaik további elő­nye abban van, hogy a fa a szappan ned­vességének egy részét magába szívja, mi- 50 által a szappian megszáradása még gyor­sabb. Azáltal, hogy a lemeznek úgy felső, mint alsó oldala bordás, a levegő a szap­pantar tót minden oldalról átjárja, ami a szaippan gyors száradását biztosítja. 55 Szabadalmi igények: 1. Szappantartó, illetve szappantartó-be­tét jellemezve oly iemiezzel, melynek mindkét oldallapján bordák vannak olyként, hogy az egyik oldallap bordái 60 a másik oldallap bordáit keresztezik. 2. Az 1. igénypont szerinti szappantartó kiviteli alakja, azzal jellemezve, hogy az egymást keresztező bordáik által ké­pezett négyszögekben a lemez át vam 65 fúrva. 1 rajzlap melléklettel.

Next

/
Thumbnails
Contents