105672. lajstromszámú szabadalom • Összecsukható vaságy

MAGYAR KIRÁLYI ^^^^ SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 105673. SZÁM. — VIII,'d. OSZTÁLY. Összecsukható vaságy. Prohászka János g-yáros Budapest. A bejelentés napja: 1931. évi augusztus hó 28-ika. Az eddigi forgalomban levő összecsuk­ható vaságyak összecsukott helyzetükben is nagy helyet foglaltak el és így haszna­vehetetlenek voltak, amelyeket rendesen 5 valamilyen mellékhelyiségben vagy sa­rokban helyeztek el, nehogy útban legye­nek vagy a helyiséget ormotlan alakjukkal elcsúfítsák. A találmány ezekkel szemben, olyan 10 összecsukható vaságy, mely összecsukott helyzetben egészen kis helyet foglal el és ülőkeként használható, miértis bármilyen helyiségben tartható és napközben is használható. 15 A csatolt rajzon a találmány szerinti, összecsukható vaságy négy ábrában lát­ható; az 1. ábrán összecsukott helyzetben, elöl­ről nézve, a 20 2. ábrán oldalnézetben, a 3. ábrán nyitott helyzetben oldalnézet­ben s végül a 4. ábrán félig összecsukott helyzetben, ugyancsak oldalnézetben. 25 Az ágy négy egymáshoz kapcsolt keret­részből áll, amelyek közül a középső (a, b) keretek a (c) kapcsolófej segélyével van­nak egymáshoz és a középső (d) lábhoz kapcsolva úgy, hogy a két keret a (c) 30 kapcsolófej körül leforgatható, mikoris a (d) láb az egymásra hajtott (a, b) keretek között fekszik. Az (a, b) keretekhez vannak csuklósan kapcsolva az (e) lábak, amelyek csuklóik 35 körül az (a, b) keretre hajthatók. Az (a, b) keretek (f) csuklóihoz vannak kapcsolva a (g, h) keretek, amelyek közül a (g) keretnek a rövidebb (i), a (h) keret­nek pedig a hosszabb (j) lábkerete van, 40 melyek szintén csuklósan vannak a (g, h) kerethez kapcsolva, A (g) keret szabadon álló vége (k) támlapja van, mely az ágy összecsukása után ülőfelületül szolgál. A 3. ábrán feltüntetett, kinyitott ágy­nak összecsukása úgy történik, hogy elő- 45. szőr a (j) keretlábat forgatjuk a (h) keret a iá és azut án a (h) keretet, a 4. ábrán fel­tüntetett módon, az (a) keretre fordítjuk. Az (i) keretlábat ezt követőieg a (g) keret alá forgatjuk és a (g) keretet, a (k) tám- 50> lappal együtt, a 4. ábrán feltüntetett hely­zetbe fordítjuk, úgy azonban, hogy a (h) keret vége a (g) keret (k) támlapja alá kerüljön. Ezután az ágyat oldalára fek­tetjük, az (e) lábakat az (a) keretekre 55 hajtjuk és az (a) kereteket, két végüknél fogva, az összekötő (c) kapcsolófej csapjai körül, egymásra fordítjuk, miáltal az ágy a 2. ábrán feltüntetett, összecsukott helyzetbe kerül. Ezután a (h) keretre sze- 60 relt, tetszés szerinti kapcsolószervet a (k) támlap megfelelő akasztójába kapcsoljuk és így az ágy, összecsukott helyzetben, ülőkeként használható és az ülőkére sze­relt, tetszés szerinti fogantyú segélyével. 65 bárhova szállítható. A találmány szerinti ágy a beszerelt rugós szőnyeg- vagy sodronyágybetéttel kényelmes fekvőhelyet biztosít. Szabadalmi igények: 70 1 összecsukható ágy, azzal jellemezve, hogy a csuklósan egymáshoz kapcsolt keretek egyikének támlapja van, mely az összecsukott keretek hosszélére feli­szik és ülőfelületül szolgál. 75 2. Az 1. igényben védett ágy kiviteli alakja, azzal jellemezve, hogy az ágy négy keretből áll, melyek közül a két

Next

/
Thumbnails
Contents