105473. lajstromszámú szabadalom • Eljárás és berendezés nagyteljesítményű áramok kapcsolására

Megjelent 1933. évi március hó 1-én MAGYAR KIRÁLYI ^^^^ SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 105474. SZÁM. — XX/g. OSZTÁLY. Teniszütőhúrozatba alkalmazandó rugalmas betéttestek és szerszám ezek elhelyezésére. Taufenecker Norbert oki. vegyészmérnök Pesterzsébet. A bejelentés napja 1931. évi junius hó 30-ika. A találmány célja, hogy a teoisziütők húrozatát rugalmasabbá tegye, a húrok egymáson való csúszkálását meggátolja, a húrokat a kopástól1 védje, így azok gaz-5 daságosságát növelje és az ütéskor a karra ható, hirtelen, lökésszerű reakció kellemetlen hatását csökkentve, a kart a gyors elfáradástói óvja. A találmány léinyege, hogy a húrkeresz-0 teződéseknél a húrok közé rugalmas anyagú (gumi, bőr, textil és hasonlók) betéttesteket helyezünk el. A húrok a rugalmas betéttestbe mélyed­nek, így használatkor nem egymást, ha-5 rem a betéttesteket koptatják. A betéttest a húrokon átbajlik s így a húrokat külső behatások ellen is védi. A betéttest alakja, a mindenkori célnak megfelelően, sokféle lehet: sík, görbe vagy 0 sík és görbe lapokkal lehet határolva, sima, érdes vagy egyenlőtlen felületű is lehet, esetleg azonban a húrok felfekvését biztosító vájatokkal van ellátva. A betéttest elhelyezésére való szerszám 5 oly hajlított, kétkarú emelő, melynek a húrok felí'ekvését biztosító vájatai van­nak"^ rövidebb karján a betéttest elhe­lyezésére kivágása van. A betéttest elhelyezésére való szerszám 0 villás (1) részének (Vi és Vs) vájatait, a (6) húrkereszteződésnél, a felső (2) húr alá toljuk, úgy hogy a (Vs) vájat az alsó (3) húrra feküdjék. Az így elhelyezett szerszám (E) emelőkarjának egyszerű megnyomásával a (2, 3) húrokat egymás- 35 tói szétfeszítjük és a (4) betéttestet a villa két szára között lévő (5) kivágásba helyez­zük. Az emelés megszűntével a (2, 3) hú­rok a (4) betéttestet összeszorítják és szo­rosan tartják. A villa (5) kivágása akkora, 40 hogy a (4) betéttest a szárak közé telje­sen becsúsztatható legyen s így a (4) be­téttest középpontja egybeesik a (2, 3) hú­rok (6) kereszteződési pontjával. A betéttest elhelyezése kézzel, csipesz- 45 szel vagy más alkalmas eszközzel történ­hetik. Szabadalmi igények: 1. Teniszütőhúrozatba alkalmazandó, ru­galmas betéttestek, azzal jellemezve, 50 hogy a betéttestek sík, görbe vagy sík és görlbe lapokkal határolt, sima vagy egyenlőtlen felületű, rugalmas anyagú idomok. 2. Az 1. pontban védett betéttestek kivi- 55 teli alakja, azzal jellemezve, hogy a betéttestek a húroik íelfekvését bizto­sító vájatokkal vannak ellátva. 3. Szerszám az 1. ós 2. pontban védett be­téttestek elhelyezésére, azzal jellemez- 60 ve, hogy hajlított, kétkarú emelő, mely­nek a húroik felfekvését biztosító vá­jatai vannak és rövidebb karján a be­téttest elhelyezésére kivágása van. 1 rajzlap melléklettel. Pallas nyomda, lludapest.

Next

/
Thumbnails
Contents