105433. lajstromszámú szabadalom • Beállító szerkezet rádiókészülékekhez

Megjelent 193.'i. évi március hó 1-én. MAGYAR KIRÁLYÍ jMnK SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 105433. SZÁM. Vll/j. OSZTÁLY. Beállító szerkezet rádiókészülékekhez. Nemesszegliy Tibor oki. gépészmérnök Budapest. A bejelentés napja 1931. évi junius hó 16-ika. A rádiókészülékek hangolása rendszerint forgókonderzátorral történik. A kondenzá­tor tengelyére egy fokbeosztásos tárcsa van erősítve, mely a kondenzátor forgórészével 5 együtt mozog. A tárcsa fokbeosztása mel­lett egy jel van a rádiókészülék mellső lapjára téve, amely mellett a fokbeosztás elmozoghat. A kondenzátor minden állásá­nak más és más hullámhossz felel meg és 10 így minden adóállomás helyét más és más fokbeosztás jelöli meg a tárcsán. Ilyen hangolótárcsával nem lehet a rádiókészülé­ket egy előre megadott hullámhosszra jól hangolni, mert a megfelelő fokbeosztást 15 csak nagyon pontatlanul lehet leolvasni. Sokkal pontosabb leolvasást eszközölhe­tünk, ha egy vékony szálat feszítünk ki, vagy valamely más módon egy vékony vonalat használunk jelzésre, pl. úgy, hogy 20 átlátszó celluloid lapra vékony vonalat raj­zolunk, a jelzővonallal ellátott celluloid la­pot a fokbeosztás elé helyezzük. Mivel azon­ban a jelzővonal és a fokbeosztás nincse­nek egy síkban, a pontos beállítás így is 25 nehézkes, az egyik szemet be kell hunyni, fél szemmel kell leolvasni, emellett a me­rev nézés fárasztja a szemet. A beosztás síkjára mindég merőlegesen kell nézni, ha azt akarjuk, hogy bizonyos fokbeosztásnak 30 mindég ugyanazon hullámhossz feleljen meg-Van olyan beállítósizerkezet is, amely­nél a fokbeosztás áttetsző anyagból készült vékony tárcsán, a jelzővonal a tárcsa előtt 35 van elhelyezve. A tárcsa hátulról, a rá­diókészülék belsejében elhelyezett kis izzó­lámpával meg van világítva. Ennek a be­áll í lőszer k eze tn e k csak az az előnye, hogy bármilyen gyenge megvilágítású helyen, sőt sötétben is látni a fokbeosztást, de az előbb 40 említett hibáktól ez sem mentes, így a le­olvasás pontatlansága is ugyan akkora. Jelen találmány olyan beállítószerkezet, melynek a fokbeosztása papírvékonyságú áttetsző anyagra van nyomtatva, a jelző- 45 szál azonban az eddigi beállítószerkezetek­kel szemben a fokbeosztás mögött van el­helyezve, melynek csak árnyékát veti egy a vevőkészülékben elhelyezett izzólámpa fénye a fokbeosztásra. Mivel a jelzőszál 50 (tulaj donképen csak az árnyéka) és a fok­beosztás egy síkban van, bármely irány­ból is nézzük, ugyanazon beosztást mutatja mindkét szemünkkel teljesen ugyanazon beosztást látjuk, és nézése sem fárasztja a 55 szemet. A beállítás sokkal könnyebbé vá­lik, e mellett igen pontosan eszközölhető. Természetesen a találmány nemcsak tár­csaalakú beállítószerkezetre vonatkozik; le­het a fokbeosztást hengerpalástra is föl- 60 vinni, mint ahogy az általában modern vevőkészülékeknél szokásos is. Igen célszerű, ha a fokbeosztás meg­világítására olyan izzólámpát használunk, amelynél az izzószál egyenes alakú, elhe- 65 lyezése pedig olyan, hogy izzószála a jelző­szállal párhuzamos helyzetű legyen. Ilyen előírások betartásával, a jelzőszál árnyéka a fokbeosztáson teljesen éles kirajzolású lesz. 7ü A találmány szerinti beállító szerkezet úgy vevő, mint adókészülékeknél jól alkal­mazható. Szabadalmi igények: 1. Beállító szerkezet, melynek a fokbeosz- 75 tása vékony áttetsző anyagra van fel­vive, amely a rádiókészülék belsejében

Next

/
Thumbnails
Contents