105368. lajstromszámú szabadalom • Eljárás oximetil-benzimidazolarzinsavak előállítására

Megjelent 1933. évi március hó 1-én. MAGIAK KIRÁLYI jjnBH& SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LÉTRÁS 105368. SZÁM. — IVh/2. OSZTÁLY. Eljárás oxi-metil-benzimidazolarzinsavak előállítására. I. G. Farbenidustrie A. G. cég: Frankfurt a/M. A bejelentés napja 1931. évi április hó 14-ike. Németországi elsőbbsége 1930. évi április hó 29-ike. Azt találtuk, hogy következő képletű 2-oximetilbenzimidazolarzinsavakat /\/N H \ (HO)2 OAS-|- I C-CH2 OH \/\ N X kaphatunk, ha o-diaminobenzolarzinsava-5 kat glikolsavval kezelünk. A reakciót pél­dául úgy hajthat juk végre, hogy valamely o-diaminobenzolarzinsavat glikolsavval összeolvasztunk vagy hogy az airiznsavat vizes, célszerűen koncentrált gliikolsav-10 oldattal hevítjük. Utóbbi esetben a reak­ciónak valamely ásványi savnak, pl. kon­centrált sósavnak jelenlétében való kivi­tele célszerűnek bizonyult. Az új 2-oximetilbenzimidazolarzinsa-15 vak gyógyáezatilag értékes vegyületek, melyek pl. álomkórral (Nagana) és váltó­lázzal (Recurrens) szemben igen hatáso­sak. A vegyületek alkáliákkal és szerves bá-20 zi sokkal oly sókat képeznek, melyeknek oldatai, különösen ha kevés nátriumszul­fátot adunk hozzájuk, állandóak. Példák: 1. 46.4 g 3.4—diaminobenzol—1—arzin-25 savat 38 g kristályos glikolsavval vagy megfelelő mennyiségű koncentrált vizes glikolsavoldattal bensően összekeverünk ós olaj fürdőben 110°-ra hevítünk fel. Ezen a hőfokon cserebomlás lép fel és a 30 reakcióelegy habzás közben lassan­ként megszilárdul. A masszát kö­rülbelül 300 cm3 forró vízben oldjuk, ál­lati szénnel derítjük és lehűtéssel a 2-oxi­metilbenzimiidazoliarzinsavait leválasztjuk, melyet hígított nátriumacetátoldaból 35 kristályosítunk át. Termelési hányad 30 g. Op.: 212—213°. Vízben nehezen oldódik, metil- és etilalkoholban oldódik, aceton­ban és éterben oldhatatlan. 2. 40 g 3.4—diaminobenzol—1—arzinsa- 40 vat 300 cm3 1.08 fajsúlyú sósavban ol­dunk, 70%-os glikolsavoldatból 30 g-t adunk hozzá és 1 óra hosszat visszafolya­tásra állított hűtőn forraljuk. A sötét­színű oldatot tisztítószénnel szűrjük és 45 addig adunk hozzá nátronlúgot, míg kon­gópapírral szemben semlegesen nem rea­gál. A leválasztott 2-ox i met i lb enzimida -zolarzinsavat leszivatjuk és hígított nát­riumacetát oldatból átkristályosítjuk. 50 Termelési hányad kb. 25 g. A termék tu­lajdonságai ugyanolyanok, mint az 1. pél­dában megadottak. 3. 25 g 2.3—diaminobenzol—1—arzinsa­vat 20 g glikolsavval bensően elkeverünk 55 és 115—120°-ra hevítünk. A massza előbb nyúlós lesz, majd megszilárdul. 150 cm3 forró vízzel felvesszük és színtelenítő szénnel derítjük. A szűrletből a 2-oxime­tilbenzimidazolarzinsav kristályosodik ki„ 60 melyet hígított nátriumaoetádoldatból kristályosítunk át. Termelési hányad 20 g. Vízben igen nehezen oldódik, metil- és etilalkoholban oldódik. Op.: 250°. A 2. példában leírt munkamód dal ugyanazt 65 a terméket kapjuk. Szabadalmi igény: Eljárás 2-oximetilbenzimidazolarzinsavak előállítására, azzal jellemezve, hogy o-diaminobenzolarzinsavakat glikol- 70 savval, esetleg ásványi sav hozzáadá­sával, cserebomlásba hozunk. Pallas nyomda, liuilapnst.

Next

/
Thumbnails
Contents