105311. lajstromszámú szabadalom • Eljárás hangyasav előállítására formiátokból

Megjelent 1933. évi márcins hó 1-én. MAGYAR KIRÁLYI ^^^ SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 105311. SZÁM. — IVh/1. OSZTÁLY. Eljárás hangyasav előállítására formiátokból. Lonza Elektrizitatswerke und Chemische Fabriken A. G. Gampel és Basel. A bejelentés napja 1931. évi julius hó 27-ike. Svájci elsőbbsége 1930. évi augusztus hó 10-ike. A hangyasavna'k formiátokból való elő­állítását & gyakorlatban eddigelé kizárólag a formiátöknak, különösen nátriumfor­miátnak, kénsavval való kettős cserebom-5 lása révén foganatosították. Azt találtuk, hogy hangyasavat formiá­tokból salétromsav segélyével, akként ter­melhetünk ki, hogy a cserebontást hígí­tott salétromsavval, alacsony hőmérsékle-3 ten, pufferanyajgok, mint pl. forrni átok. kanbamid vaigy aminiek jelenlétében foga­natosítjuk ós a keletkezett hangyasavat kivonás vagy frakcionált lepárlás útján távolítjuk el. 5 A pufferianyagok hatását az alábbi ada­tok világítják meg. 30% kalciumnitrátot és 25% hangyasa­vat tartalmazó oldat már szobahőmérsék­leten, élénk gázfejlődés mellett bomlik. 0 Fokozott hőmérsékleten, pl. 40—60 C°-ona bomlás robbanásszerűen megy végbe. Ha azonban ez oldathoz csekély mennyiségű puffer anyagot, pld. 1% mennyiségű kar­bamidot adunk, úgy a bomlás 60 C°-on 5 még alig észrevehető, minthogy ez a hozag az oldatot stabilizálta. Hasonló stabilizáló hatást fejt ki kb. 10% kalciumformiátból, valamint kb. 2—5% amilinből vagy benzidinből álló 0 hozag. 1. példa: 312 g kaloiumformiátot 438 g vízzel isza­poltunk és 402 g (62-7%-os) salétromsavval 6—7 C° hőmérsékleten összekevertünk. E mumkamódinál, cserebomlás révén, a jelen- 35 lévő formiátnak kereken 83%-a alakult át, 17%-a pedig pufferanyagként oldatban marad. Ez az oldat még 100 C°-ra való fel­melegítésénél sem mutatott semmiféle bomlást. A rákövetkező vákuumos lepár- 40 lásnál a szabaddá tett hangyasavat kb. 25%-os sav alakjában kaptuk meg. Káliuimformiáttal való hasonló kísér­letnél a kálium legnagyobb része a salét­romsav hozzáadása után szilárd kálium- 45 nitrát alakjában vált ki. 2. példa: 420 g nátriumformiátot szobahőmérsék­leten 478 ig 63%-os salétromsavba, kavarás közben adagoltunk. Ekkor az oldatból 50 nátriumnitrát vált ki. A cserebomlás után leszűrtünk 257 g náitriumnitrátot. A szűr­let 206% nátriummátrátot, 29-4% szabad hangyasajvat, 13-4% nátriumformiátot és 36.6% vizet tartalmazott. A hangyasav 55 ledieszitilláitesánál ez az oldat is teljesen stabil volt. Szabadalmi igény: Eljárás hangyasav előállítására formiá­tokból, azzal jellemezve, hogy a for- 60 miátokat hígított salétromsavval ala­csony hőmérsékleten pufferanyagok, mint pl. farmiatok, karbamid vagy aminek jelenlétében hozzuk össze és a keletkező hangyasavat kivonás vagy 65 frakcionált lepárlás útján különít­jük el. Pallas nyomda, Budapest.

Next

/
Thumbnails
Contents