105284. lajstromszámú szabadalom • Nem oldodó rugalmas csavarkötés

Megjelent 1933. évi március hó 28 7-én. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 105284. SZÁM. — Ve/l. OSZTÁLY. Nem oldódó rugalmas csavarkötés. Société Aiionyme des Atéliers Gamain cég Liége. A bejelentés napja 1931. évi szeptember hó 18-ika. Franciaországi elsőbbsége 1930. évi szeptember hó 29-iks. A találmány rugalmas csavarkötés, amely lehetővé teszi a csavaranyának a csavarorsóin való rögzítését még abban az esetben is, ha az összeerősítendő alkatré-5 szék a csavarorsóhoz és anyához képest mozgást végezhetnek. A kötés egyik alkatrésze egész magas­ságában hasított csavaranya, amelynek oldalsó felülete magasságának egy részén LO kúpos vagy legalább kúpos felületelemei vannak, oly módon, hogy ha ezt a csavar­anyát a megfelelő rögzítő elem be, pl. gyűrűbe vagy hüvelybe szorítjuk, amely elmozdítható és a csavaranya kúpos felü­lő létének vagy elemeinek megfelelő kúpos felülete van vagy kúpos felületelemei vannak, akkor az említett csavaranya hasítéka egész hosszában zárul és így az anya a csavarorsón rögzítődik. 20 A találmány szerinti csavarkötésre kü­lönösen az jellemző, hogy a kúpos felü­letű résszel vagy részekkel ellátott gyűrű vagy hüvely, amelybe a hasítókos csavar­anyát hajtjuk, magasság irányában ki 25 van hajlítva vagy hasított és olyan kiala­kítású, hogy rugalmas voltánál fogva megfelelő nyomást létesít a rögzítendő darab és a hasított csavaranya között, sőt esetleg csökkenti a csavarorsó igénybevéte-30 lét és ellensúlyozza a csavaranya és rög­zítendő darabok kopását valamint pilla­natnyi vagy maradandó alakváltozását. A találmány szerinti, megmunkált, be­mélyedéssel ellátott vagy hasított rugal-35 mas gyűrű egyaránt betölti a rögzítőkúp­pal ellátott gyűrű és az erős rugalmas alátétlemez szerepét és ezzel annak a rendszernek előnyeit növeli, amelynél a csa­varorsóra szoruló csavaranya szabályozza és korlátozza a csavarorsó feszültségét a 40 rögzítő kúp ferdesége következtében. A mellékelt rajz példaképpeni megol­dási alakokat ábrázol. Az 1. ábra a találmány szerinti rugalmas csavarkötést tünteti feil, melynél a meg- 45 munkáit rugalmas gyűrű hasított csavar­anyával van kombinálva; a 2. ábra, a bemélyedéssel ellátott gyűrű nézete; a 3., 4., 5. és 6. ábra a rugalmas, hemélye- 50 déssel ellátott és megmunkált gyűrűk példaképpeni megoldási alakjait tünteti fel különböző nézetekben és metszetek­ben; az 5. iés 6. ábra egy példaképpeni megöl- 55 dási alakot tüntet fel, amelynél a, gyűrű több rétegből áll; a, 7. ábria a találmány szerinti csavarkö­tést hasított, alakjánál fogva rugalmas és nyitott gyűrűvel nézetben részben metszve 60 tünteti fel; a 8. ábra a hasított gyűrű elölnézete; a 9. ábra a gyűrű felülnézete. Az 1. ábrán feltünteteitit megoldási alak­nál az (1) csavaranya magasságának egy 65 részéin csonfcakúp alakú, tetszésszerinti profilú és magasságú; a csavaranya meg­húzásának megkönnyítésére (2) koronája van. A csavaranya egész magasságán (3) hasíték megy végig. 70 A csavaranya kúpos része a (4) gyűrű belső részén kialakított, hasonló alakú rögzítőeleimhe hajtható. A i(4) gyűrű az (1) csavaranya és az (5) és (6) össaeerősítendő darabok között vain. 75 Midőn a csavaranya a (4) gyűrűben he­lyezkedik el, a (2) korona alsó része és a (4) gyűrű felső része között (7) tér, az (1)

Next

/
Thumbnails
Contents