105272. lajstromszámú szabadalom • Tolóablak

Megjelent 1933. évi február hó 15-én. MAGYAR KIRÁLYI ^^^^ SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 105272. SZÁM. — VlII/G. OSZTÁLY. Tolóablak. Magrutsch Adalbert gyáros Wien. A bejelentés napja 1931. évi szeptember hó 14-ike. Ausztriai elsőbbsége 1931. évi augusztus hó 24-ike. A találmány tolóablak, melynek lé­nyege az, hogy az ablakkeret a mell­védbe sülyeszthető. Célszerűen az egész mellvédet, vagy csak egy részét húzzuk 5 el vagy billentjük ki a sülyesztendő ab­lak alatt. A rajz a találmány példaképem megol­dási alakját szemlélteti. Az 1. ábra az ablak elölnézete. A 10 2. ábra függélyes metszet, csukott ab­laknál. A 3. ábra a mellvédbe süly esztett ablak; a pontvonalkázott vonalak a sülyesztést megelőző kiemelési helyzetet szemlélte­tő tik. A 4. ábra teljes vonallal, a tisztítás vé­gett lefektetett ablak. Az, 5., 6. és 7. ábrák nagyobb léptékű rész­letrajzok. 20 A tolóablak tokban van elhelyezve, melynek kivágásában mozgatható. A toló­ablak fölött, ismert módon, felcsappant­ható felülvilágító ablakok vannak (1. ábra). Az eltolható (2) keret (3) zsinóro-25 kon vagy köteleken lóg, amelyek az ab­laktok felső részében elhelyezett (4) gör­gők körül futnak és az ablaktok üreges (6) oldalsó részében mozgó (5) ellensúlyokat hordanak. Az oldalrészek mellső felüle-30 tét a levehető (7) lécek borítják, melyek az ellensúlyokat vezető kamrát könnyen hozzáférhetővé teszik. Azzal, hogy az ab­laktok oldalrészei alkotják az iellensú­lyokat vezető kamrát, sok helyet takarí-35 tunk meg. A fedőléceket az ablaktokba csupán betoljuk, de nem rögzítjük őket, pl. csavarokkal. A tolóablak keretének felső végein, ol­dalt, rövid darabon (8) horony van, melybe az ablaktok (9) vezető csapja fo,- ÍO-gódzik, mely felfelé nyúló vezetőlérjcel is helyettesíthető. Ha a tolóablakot csukott helyzetéből bizonyos darabbal lefelé moz­gatjuk, a csapok elhagyják'a vezetéket és a tolóablak, mindkét üveggel, a keret alsó 45 részén lévő az ablaktok oidalrészeinek (11) vezető hornyaiban csúszó (4. ábra) forgáscsap körül a lakóhelyiség felé csap­panthaíó. A (ÍO) iorgáscsapra az ellen­súlyokat felfüggesztő vonószerv is hat, 50 miért is ott a vezető csapok az ellensú­lyokat vezető kamrába nyúlnak. A belső ablakszárny oldalsó (12) csuklók körül forgatható (2. ábra) míg a külső ablak­szárny helytállóan ül a keretben. 55-A mellvéd a függélyes (13) mellső fai­ból és a vízszintes (14) mellvéddeszkából áll: ez utóbbi célszerűen a mellvéd felső falára befelé lecsiappantható, még pedig (15) csuklók körül úgy, hogy a mellvéd- 60 deszka mellső (16) szegélye fent kiszögel és a leifektetendő tolóablaknak támasza lehet. Az. egész mellvéd az alsó él (17} csuklói körül befelé lengethető; a hatái helyzetben az oldalsó csuklós (18) karok 65 rögzítik. A lecsappantható mellvéd­deszka az ablaktok oldalsó (19) kivágásai­ban vezetődik (3. ábra), melyekben eltolás ellenében lefelé nyomással biztosítjuk. A tolóablak keretének oldalsó (20) hasi- 70-tékaiha (5. ábra) rézsútos felületű (21) nyelv forgatható, melyet a (22) fogantyú­val kívülről működtetünk. A nyelv ha­tása abban nyilvánul, hegy a keret, mellső külső felületével feltétlenül és tökéletesen 75-töimítően simul az ablaktok felfekvési fe­lületéhez. Ezzel az egyszerű szerkezettel a tolóablak kerete, mind a négy oldalon, további tömítések segítségülvótele nélkül,

Next

/
Thumbnails
Contents