105187. lajstromszámú szabadalom • Üzemeljárás belső égésű erőgépekhez

Megjelent 1933. évi febru ár hó 15-én . MAGYAR KIRÁLYI ^^^^ SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 105181 ?. SZÁM. — Vd/2. OSZTÁLY. Üzemeljárás belső égésű erőgépekhez. Erren Rudolf mérnök Berlin. III. Pótszabadalom a 103164. számú törzsszabadalomhoz. Apótszabadalom bejelentésének napja 1930. évi május hó 8-ika. Németországi elsőbbsége 1929. évi december hó 9-ike. A találmány a 103164. 1. sz. szabadalom­ban védett belső égésű erőgépek üzemel­járásának különleges megoldására vonat­kozik. Motoroknak durranógázzal való hajtásá­riái a robbanás megtörténte előtt a henger­ben nincsen a hőenergiát hordozó közeg, úgy hogy az energia hasznos átvitele nem lehetséges. Ezen hátrány kiküszöbölése a jelen talál­mány oélja, melynek lényege az, hogy a hiányzó közeget kívülről vezetjük be a hen­gerbe, légköri levegő vagy bármely más hordozó, pl. víz, gőz vagy más közeg alak­jában. 15 Szabadalmi igény: A 103164. 1. sz. szabadalomban védett belső égésű erőgépekhez való üzemel jár ás megoldási alakja, azzal jellemezve, hogy a hengerbe, a robbanás előtt, légköri 20 levegő, víz, gőz vagy hasonló alakjában hőenergiát hordozó közeget vezetünk be. Pallas nyomda, Budapest.

Next

/
Thumbnails
Contents