105151. lajstromszámú szabadalom • Eljárás könnyen emészthető nagy tápértékű kenyér előállítására

Megjelent 1933. évi február hó 15-én. MAGYAJv KIRÁLYI ^^^^ SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 105151. SZÁM. — IV/e. OSZTÁLY. Eljárás könnyen emészthető, nagy tápértékű kenyér elö'állítására. Köbeke Ernst bankár Grunewald és Zimmermann Brúnó Danzig\ A bejelentés napja 1931. évi junius hó 2-ika. A találmány eljárás fehérjékben igen Idús, amellett azonban könnyen emészt­hető kenyér előállítására. , Azt találtuk, hogy a közönséges kenyér 5 tápértéke igen lényegesen javítható, ha a ken y ér tésztához a sütés előtt fehérjeanya-« gokat és pedig növényi fehérjék alakjában, aidagolunlc és a tésztát azután a szokásos módon sütjük meg. 10 Az eljárás foganatosításához lényeges, hogy igen tiszta fehérjeanyagokat használ­j|unk, melyek keserű anyagokat, olajokat, dellulózát és más, a növényi magvakban előforduló alkatrészeket egyáltalán nem. 15 tlartalmaznak. Ilyen fehérjét pl. a követ­kezőképen állíthatunk elő: Hüvelyesek magvait aprítjuk, illetve megőröljük. Az így kapott hüvelyes-lisztet azután olyan hőmérsékletű vízzel lúgozzuk 20 ki, melynek hőmérsékletén a fehérjeanya­igjok koagulációja nem következik be. Az így kapott vonadékból a fehérjét^ ön­magában véve ismeretes módon kbágulálás­sal vagy kicsapószerek alkalmazásával 25 bsapjuk ki. Eljárhatunk úgy is, hogy a lisztet először az olaj! eltávolítása végetti valamely olajoldószerrel extraháljuk és a ímaradékot azután, a megadott módon, vízzel vagy vizes oldatokkal lúgozzuk ki. 30 Ily módon igen tiszta növényi fehérjét kapunk, mely káros én nehezen emészt­hető alkatrészeket egyáltalán nem tartal­mi az. A növényi fehérjét más önmagában véve 35 is!meretes módon is állíthatjuk elő, pl. úgy, Ihogy a növényi lisztet először savak be­hatásának tesszük ki és a vízzel való extra­hálást csak ezután foganatosítjuk. Búzaliszthez és búzaliszt-tésztához az így előállított fehérjéből 10-től kb. 25o/0 -ig; 40 terjedhető, vagy még nagyobb mennyisé­geket adagolunk. Készíthetünk azonban: ily en hoz aggal rozskeny er et is, ha pl. !8Q0 /o-ig kiőrölt rozslisztet használunk. A fentemlített mennyiségű hozagot adagolhat- 45 jiuk azonban olyan rozsliszthez, vagy abból ikészült tésztához is, mely 60%-ig van ki­törölve. Ebben az esetben azonban, ha ugyanolyan nagyértékű kenyeret akarunk kapni, abba be kell adagolnunk azokat az 50 anyagokat (pl. vitamint, tápsót), melyek az emberi test anyaggazdálkodásánál fon­tosak és melyek a 60"/o-ig kiőrölt lisztben már nincsenek meg. Természetesen nincs selmmi akadálya annak, hogy vitaminokat 55 és tápsókat minden esetben adagoljunk. A fehérjeanyagokat tehát a liszthez már tannak tésztává való feldolgozása előtt is [adagolhatjuk. A fentmegadott módon eljárva, igen táp- 60 láló, fehérjetartalmú kenyeret, illetve sü­teményt kapunk, mely igen könnyen emészthető és melynek jóllaktató képessége nagy. A hozagmennyiséget 25"/o-nál nagyobbra 65 is növelhetjük, adagolhatunk pl. 30o/o-nyit is. A hozagmennyiség további növelése kö­vetkeztében azonban a kenyér vagy süte­mény nehezen emészthetővé válik. Szabadalmi igények: 70 1. Eljárás könnyen emészthető, nagy tápértékű kenyér előállítására, azzal jel­lemezve, hogy a kenyértésztához vagy a liszthez a sütés előtt kb. 10 és 25 0/0 kö­zötti mennyiségben tiszta növényi fehér- 75 jét adagolunk. 2. Az 1. igényben védett eljárás fogana-

Next

/
Thumbnails
Contents