105024. lajstromszámú szabadalom • Úszókesztyű

Megjelent 1933. évi február lió 116-én. MAGIAK |B SZABADALMI BIRÓSÁ8 SZABADALMI LEÍRÁS 105024. SZÁM. — XX/'g. OSZTÁLY. Úszókeztyű. Kvassay István ny. miniszteri tanácsos Budapest. A bejelentés napja 1931. évi augusztus hó 14-ike. A találmány szerinti úszókeztyű a kéz­nek csupán gyors előrelökése és vissza­húzása révén, a vízben való könnyű és gyors előrehaladást teszi lehetővé. Ez az 5 úszókeztyű lényegében véve két, csukló­pánt- vagy könyvfedélszerűen egymáshoz csatlakozó, de legfeljebb 180°-ig nyitható evezőlemezből és egy ezek között, forgás­tengelyükkel párhuzamosan elrendezett fo-10 gantyúból áll, amelynek egy vagy több, az evezőlemezek forgástengelyét, illetve tengelyeit hordozó nyúlványa van. A rajz a találmány szerinti úszó k ez lyű­nelc egy példaképem foganatosítási alak-15 ját mutatja, ahol is az 1. és 2. ábra a keztyűt csukott, azaz a kéz előrelökése közben elfoglalt helyzeté­ben oldal- és eiülnézetben, a 3. ábra pedig nyitva, azaz a kéz vissza-20 húzása alatt felülnézetben mutatja. (1) és (2) jelöli a két, egymáshoz egy közös (3) forgástengely révén csuklópánt­vagy könyvfedélszerűen csatlakozó evező­lemezt és (4) az utóbbiak között a (3) for-25 gástengellyel párhuzamos fogantyút, mely­nek két végén, az előreálló a (3) forgás­tengely ágyazására való (5) nyúlványai vannak. Az (5) nyúlványok mindkét olda­lán a kiálló (6) ütközők vannak kiképezve, 30 amelyeknek az összecsukódó (1) és (2) lemezek ütköznek és amelyek ezáltal az (1) és (2) lemezeket egymástól annyira tartják távol, hogy közöttük a (1) fogantyút fogvatartó kéz számára elegendő tér marad 85 (2. ábra). Az (1) és (2 lemezt a (4) fo­gantyúval, illetve ennek (5) nyúlványai­val összekötő (7) zsinórok, láncok vagy hasonlók a lemezek nyilasi löketét hatá­rolják (3. ábra). A (4) fogantyú, amint ez az 1. ábrán példaképen fel van tüntetve, 40 a kézcsuklóra kapcsolható vagy gombolható (8) karkötővel vagy kézelővel, pl. a (9) rudak vagy pántok segélyével lehet össze­kötve, ami egyrészt a kezet tehermentesíti, másrészt a kéz szándékolatlan kinyitása 45 vagy elfáradása esetén az úszókeztyű el­veszítését elhárítja. Magától értetődik, hogy a (6) ütközők, a (4) fogantyú nyúlványai helyett, magu­kon az (1) és (2) lemezeken is kiképez- 50 helők. Hasonlóképen az (1) és (2)_evező­lemczek nyílási löketének határolására is a (7) láncok helyett alkalmas helyen üt­közők rendezhetők el. Továbbá a (4) fogantyúnak a két (5) 55 nyúlványa helyett csak egy középső nyúl­ványa, illetve elágazása is lehet úgy, hogy _|_-alakja lesz, amely esetben az evezőle­mezek forgástengelye vagy forgástengelyei e középső nyúlvány végében vannak 60 ágyazva. Az úszókeztyű működési módja, illetve kezelése nagyon egyszerű. Az úszókeztyűt, amint a rajzon jól látható, kézzel a (4) fogantyúnál fogjuk meg, amikor is esetleg 65 ezt az 1. ábrán látható módon a kézhez erősítjük és azután váltakozva előrelökjük és gyorsan visszahúzzuk. Az előrelökésnél (a 2. ábrán levő nyíl irányában) a két (1) és (2) evezőlcmez a külső felületükre 70 ható víznyomás folytán összecsukódik és ék­alakja folytán a vízben könnyen előrehatol. Gyors visszahúzásnál (a 3. ábrán berajzolt nyíl irányában) a közéjük nyomuló víz hatása alatt szétnyílnak és ekkoir, mint az 75 úszót könnyen és gyorsan előremozgató evezők működnek.

Next

/
Thumbnails
Contents