105018. lajstromszámú szabadalom • Higiénikus köpőláda

Megjelent 1933. évi február hó 1-én. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEIRAS 105018. SZÁM. VTII/k. OSZTÁLY. Higiénikus köpőláda. Pór Sándor asztalossegéd Budapest. A bejelentés napja 1931. évi junius hó 12-ika. Az eddigelé használatos, nyitott kopő­ládák igen visszatetsző látványt nyújta­nak, ezenkívül az egészségre ártalmas, kórokozó baktériumokat terjesztő legyek 5 szabadon hozzáférnek és a ragályos be­tegségek terjedését nagy mórtékben elő­mozdítják. A tálálinány szerinti higiénikus köpő­láda, ezzel szemben, csak használata köz-10 ben van nyitva, egyébként pedig teljesen el van zárva úgy, hogy tartalmával a környezetet nem fertőzheti meg. A találmány egy példaképem, kiviteli alakját a csatolt rajz vázlatosan, távlati 15 képen szemlélteti. Az 1. ábrán a köpőláda zárt, a 2. ábrán nyitott állapotban, távlatilag van feltüntetve. A 3. ábrán a köpőláda fedélével kapcsóla-20 tos, karos emelőszerkezet egyes tagjai vannak feltüntetve. A köpőláda az alacsony (1) lábakon nyugvó, célszerűen, zománcozott Vas­bádogból készült (2) szekrényből áll, 25 melybe a szintén zománcozott bádogból való (3) tartány a (4) pereménél fogva van függesztve. Ez a (3) tartány a rajzon nem ábrázolt, nagy nyílású, befelé lejtő fedőlappal lehet 30 borítva. A (2) szekrény felső, jobb- és baloldali éle mentén, tetszőleges, csuklópántos kap­csolattal, egy-egy jobbra, illetve balra nyíló (5, 5) fedél van elrendezve, amelyek- 35 nek (5' 5') éle, egy-egy kiálló léccel, úgy van kiképezve, hogy zárt helyzetben ezek a lécek egymást túlfedik ós így a láda bel­sejét gyakorlatilag légmentesen zárják. A (2) szekrényben, a (3) tartány alatt, 40 a (6) csuklópánt körül billenthető (7) pedál fekszik, amely az (5, 5) ajtókon rögzített (8) fülökkel a (9, 10, 11) tagokból álló, csuklós emeltyű-áttétellel van összekötve. A köpőláda használata előtt a (7) pedált 45 lábbal kell lenyomni, miáltal a (9, 10, 11) emeltyűkaros áttétel az (5, 5) ajtókat a 2. ábrán látható, nyitott helyzetbe emeli. A pedál felszabadítása után az (5, 5) ajtók a ládára visszacsapódnak és annak belse- 50 jét elzárják. Szabadalmi igény: Higiénikus köpőláda, jellemezve csukló­pántok körül elfordítható és a láda bel­sejét fedő (5, 5) ajtókkal, amelyek a 55 láda alatt elhelyezett (7) pedállal (9, 10, 11) emltyűs áttétellel vannak össze­kötve. 1 rajzlap melléklettel Pallas nyomda, Budapest.

Next

/
Thumbnails
Contents