104974. lajstromszámú szabadalom • Eljárás műtakarmány előállítására

Megjelent 1933. évi február hó 1-én. MAGYAR KIRÁLYI ^^^^ SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 104974. SZÁM. — IV/e. OSZTÁLY. Eljárás műtakarmány előállítására. Sényi Miklós vegyészmérnök Budapest. A bejelentés napja 1930. évi december hó 15-ike. A vitamindús műtakarmány kérdése az állattenyésztésben is egyre nagyobb tért hódít s különösen nagy elterjedésre tart­hat számot az olyan gyártási eljárás, 5 mely eddig még figyelembe nem vett melléktermék felhasználásán és hasznosí­tásán alapszik. Jelen találmány tárgya épp egy oly eljárás, melynek segítségével a melász vagy répaléből készített szesz 10 gyártásánál képződő élesztőtömegeket ki­termelhetjük s állati takarmány vagy ha­sonló eélokra felhasználhatjuk. A gyakor­latban ugyanis ezen élesztőtömegek kivá­lasztására eddig nem is gondoltak, mert 15 emberi táplálkozás céljaira ezen élesztő­tömegek alkalmatlanok s a szeszgyártás­nál tenyésztett élesztők készítésénél erre nem is lehettek figyelemmel, mert ez a szeszgyártás rovására történt volna. 2o A találmány alapján tehát ezen eddig felhasználatlan élesztőtömegeket napvi­lágra hozhatjuk s vele egy proteindús műtakarmányt kapunk, mely az állat­tenyésztésben nagy szerepet fog játszani, 25 tekintettel arra, hogy az előállítási költ­ségen kívül más gyártási költség nem ter­heli s így legalább is egyenlő protein­tartalom mellett a többi műtakarmányok­kal eredményesen veheti fel a versenyt. 30 Az eljárás lényegében abból áll, hogy a melász vagy répáié a szeszgyártásnál a leerjedt cefrét változatlan hőfok mellett szeparátorokon vezetjük keresetül. Két­szeri vagy többszöri szeparálás és mosás után egy kb. 35% szárazanyagtartalmú 35 pépes anyagot nyerünk, melyet szűrő­sajtén bocsátunk keresztül s azután egy szárító készüléken keresztül vezetve cél­szerűen brikett formába sajtolunk. Szál­lítás közbeni széthullás elleni védekezés 40 céljából célszerű még a pépet szárítás előtt szalma vagy egyéb növényi hulla­dékkal (pelyva, stb.) keverni, amivel a brikettnek még nagyobb lesz a szilárd­sága, 45 Szabadalmi igények: 1. Eljárás műtakarmány előállítására, az­zal jellemezve, hogy a melász- vagy rép a-szesz-g y ártásánál a leerjedt cefrét változatlan hőfok mellett szeparátoro- 50 kon vezetjük keresztül s a kétszeri vagy többszöri szeparálás és mosás után kapott kb. 35% szárazanyag tar­talomnak megfelelő pépet szűrősajtón vezetjük keresztül s szárítókészüléken 55 is keresztül vezetve, utána brikettfor­mákba sajtoljuk. 2. Az 1. alatt igényelt eljárás megoldási módja, azzal jellemezve, hogy a pépbe szárítás előtt merevítés okából szalma, 60 pelyva vagy egyéb növényi hulladé­kokat keverünk bele. Pallas nyomda, Budapest.

Next

/
Thumbnails
Contents