104928. lajstromszámú szabadalom • Láncszigetelő

Megjelent 1933. évi január hó 16-án . MAGYAR KIRÁLYI ^^^ SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 104938. SZÁM. — Vll/g. OSZTÁLY. Láncszigetelő. Hermsdorí-Schomburg--Isolatoreii G. m. b. H. cég1 Hermsdorf (Thüringia). A bejelentés napja 1930. évi augusztus hó 19-ike. Németországi elsőbbsége 1929. évi augusztus hó 19-ike. A találmány láncszigetelő, amely a csap­fej és iá csaplyuk fala között óloinkiön lés­sel rögzített nyomásátvivő tuskókkal van fölszerelve. 5 Az ilyen szigetelőknél, amelyek igen súlyos vezetékek számára valók és így igen nagy erőknek vannak kitéve, azt tapasztalták, hogy a nyomásnak a tüskék­ről a csaplyuknak a tuskók felé fordított 10 hordfelületére való egyenlőtlen átvitelé oda vezetett, hogy a közöttük illevő ólom idővel folyóssá lett és kiszorult helyéről. A jelen találmánnyal ezt a hátrányt úgy küszöböljük ki, hogy a tuskókat különle-15 gesen alllakítjuk és helyezzük el, amivel azt érjük el, hogy ia csap által kifejtett erőt a tuskók egész alsó Oldalukon egyenlete­sen viszik át a tuskók és a lyuk fallá között levő vékony ólomrétegre. Ezt a célt azzal 20 érjük el, hogy a csap feje a tuskók oly pontján vagy vonalán nehezedik a tus­kókra, mely a tuskóknak az erőt a szige­telőtestre átvivő felfekvési felülete szim­metria vonalán átmenő síkban van. Ezál-25 tal ismert statikai törvényeknél fogva az erő a tuskók alsó oldalára egyenletesen oszlik szét. A találmány egy kiviteli példája a csa­tolt rajzon van feltüntetve, melyen az 30 1. ábra egy tuskós szigetelőt részben metszve és a 2. ábra egy tuskót távlati nézetben tün­tet fel. Az (1) szigetelőtest csaplyukába a (4) 35 csap van behelyezve. Az (1) szigetelőtest (2) ernyővel és felragasztott (3) armatura­siiveggell1 van felszerelve. A (4) csap (5) feje és a szigetelőtest (6) hordfelülete kö­zött levő és a nyomásátvivő (7) tuskók helyzetét a (8) ólomkiöntés biztosítja. 40 A találmány értelmében ezen tuskók akként fekszenek a csap (5) fejéhez, hogy a nyomás egyenletesen vitetik át a tüskök­ről a szigetelőtestre. Ezt pl. oly módon érjük el, hogy a (7) tuskókat egy-egy hosz- 45 szúkás (8') dudorodássál látjuk el, amely a tuskóknak a szigetelőtestbe való behelye­zése után vízszintesen fekszik. Mindegyik (8') dudorodás középvonala a hozzátartozó (7) tuskó súlypontján átmenő és a tuskó 50 alsó felfekvési felületére merőleges síkban van. A tuskó súlypontjának a (8') dudoro­dás felszínén levő vetületét a 2. ábrán (9')-tel jelöltük. Mindegyik (8') dudorodás a csapfej alsó 55 oldalán egy kerületi vonal mentén fekszik a csapfejhez. A dudorodás természetesen ugyanazon hatással a csapfejen is lehet és a tuskó súlypontján átmenő vonal men­tén fekhetik a tuskóra, mely célból a tus- 60 kót a dudorodásnak megfelelő mélyedéssel láthatjuk el. Végül a súlypont fölött sze­mölcsszerű kiemelkedést is alkalmazha­tunk, úgy hogy nyomásátvitel pontszerűen történik. Lényeges az, hogy a csap feje a 65 tuskók oly pontján vagy vonalán nehezed­jék a tuskókra, mely a tuskóknak az erőt a szigetelőtestre átvivő felfekvési felülete szimmetria vonalán átmenő síkban van. Ezen szerkezetekkel biztosítjuk, hogy a 70 csapfej nyomását a (7) tuskók egyenlete­sen viszik át a fémkiöntés (9) rétegére, amely réteg a tuskók aílísó oldala és a (6) hordfe'lület között foglal helyet. Hogy a nyomásátvitelt még tökélete- 75 sebbé tegyük, a (6) hordfelüfetet ismert

Next

/
Thumbnails
Contents