104898. lajstromszámú szabadalom • Eljárás és berendezés elektromos jeleknek torzitásmentes erősítésére

Megjelent 1933. évi január hó 16-án. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 101898. SZÁM. — Vll/j. OSZTÁLY. Eljárás és berendezés elektromos jeleknek torzításmentes erősítésére. Reve hit ion Patents Holding' Company cég’ Wilmington (É. A. E. A.), mint Mac Laren Fred B. mérnök ciiftoni lakos jogutódja. A bejelentés napja 1930. évi szeptember hó 15-ike. É. A. E. Á.-beli elsőbbsége 1929. évi szeptember hó 21 ike. A találmány elsősorban audionfrequen­­ciájú áramok erősítésére való thermioni - kus kisütő cső. Auidiomfrequenciájú erősítő körökben a 5 termioncső belepő köre vasmagú transzfor­mátorhoz van kötve, ahol a belépő áramot változóan táplált jelzések indukálják, A belépő transzformátor szekunder tekercse sziikségképen sok menetben tekercselt vé- 10 kony drótból áll, amely nagy ellenállású és amely a rács-katód, vagyis belépő körbe van iktatva. Ha a rács-katód körben áram folyik, e transzformátor szekunder oldalán át poteneinlosés jelentkezik. Ha a 15 termioncső rácsa negatív, a rács-katód körben áram nincs, de ha a termioncső rácsa pozitív, úgy a kátédból kiinduló elektronok egy részét felfogja, tehát áram folyik rajta, keresztül. Ha a rács-katód 20 körben áram nincs, akkor a rácson lévő potenciál változások a transzformátor sze­kunder tekercsében fellépő változásokkal pontosan arányosak, ha azonban a rács­­katód körben áram van, a rácson lévő 25 potenciálváltozások már nem pontosan azonosak a körön fellépő változásokkal, mert a rács és a katód között a transzfor­mátor szekunder oldalának ellenállása po­tenciálesést okoz. Más szóval, míg a rács 30 potenciálja rendes körülmények köziött zé­rus, az érkező jelző hullám először nega­tív, majd pozitív rezgést idéz elő. A rács a hullám negatív oldalára pontosan re­agál és >a cső amódk őrében hű erősítést 35 idéz elő. Míg ezzel szemben a hullára, po­zitív oldala azt idézi elő, hogy a rács és a katód között rács' *»m folyik és a transz­formátor szekunder oldalán lévő potenn­­ciálesés megakadályozza a rács potenciál­jának az érkező jelzéssel egyező Változá- 40- sát. Ez a kilépő körben torzulást idéz elő, a. hullám egyik fele ugyan pontosan megy keresztül, de a másik fele annyira eltor­zul, hogy a fellépő jelzések zavarosak és határozatlanok, ámbár a hangerősség 45 megfelelő feltételek mellett a tökéletes halláshoz kielégítően erős. Az erősítőben fellépő e zavar elkerülé­sére a termioncső rácsának oly negatív töltést adunk, mely elég nagy ahhoz, hogy 50' a rács állandóan negatív maradjon és meg­akadályozza, hogy az érkező jelzés pozitív hullámai a rácsot a zérus értéken túl hoz­zák rezgésbe. A rácstöltés ugyan teljesen kiküszöböli az imént leírt torzítást, azon- 55 bán igen komoly hátránya van. Jelesül a cső kimenő teljesítményét oly képen korlá­tozza, hogy a cső nemcsak azt a kilépő energiát nem tudja szolgáltatni, amire egyébként képes volna, de torzulás is lép 60’ fel, ha a belépőkörbe oly modulációk ér­keznek, amelyek szélsőségesen nagy ha­tárok között mozognak, így pl. ha mikro­fonhoz vagy más közvetítő szerkezethez, mely a jelzéseket felfogja, igen erős vagy 65- magas hang érkezik. Ez egyébként a kö­vetkezőkből, amikor a találmányt részle­tesen írjuk le, ki fog vikiglani. A találmány egyik célja, hogy a ter­mi öncső kilépő teljesítményét növeljük. 70> A találmány másik célja, hogy megszün­tessük azt a normálisan fellépő torzítást, mely akkor keletkezik, ha az erősítő cső rácsa pozitív. E kiegyenlítés következte-

Next

/
Thumbnails
Contents