104845. lajstromszámú szabadalom • Reklámkészülék, váltakozó képekkel

Megjelent 1933. évi január hó l(>-án. MAGYAR KIRÁLYI ^^^^ SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 10484Ő. SZÁM. — IX/h. OSZTÁLY. Reklámkészülék, váltakozó képekkel. Hoffmami Alajos kereskedő Jág-erndorf (Csehszlovákia), mint Neustadt Egon berlini kereskedő jogutódja. A bejelentés napja 1930. évi december hó 4-ike. Németországi elsőbbsége 1929. évi december hó 5-ike. A találmány képszalag nélküli, olyan re Idámkész ülékre vonatkozik, melynek ablakában bizonyos számú kép váltakozva jelenik meg. 5 A találmány jellegzetessége, hogy min­den egyes képpel képtartó van egybeerő­sítve, amelyek ferdén elhelyezett csúsz­tatósíneken, egymásután eltolhatók, úgy, hogy az első képet a mögötte levők, ill. 10 saját súlya szorítja az ablaknyílásba. A rajzok a találmány szerinti készü­léknek két kiviteli példáját, vázlatosan ábrázolják. Az 1. ábra a. készülék függélyes hosszmet-15 szete, a 2. ábra az egyik alkatrész oldalnézete, a 3. ábra a 2. ábrához tartozó alaprajz, a 4. ábra pedig az, ablaknyílás eliilnézete és részleges metszete. 20 Az 1—4. ábra szerinti reklámkészülék (1) házának mellső falát a (2) ablaknyílás töri át, amely mögött bizonyos számú (3) kép helyezkedik el, amelyek közül az elülső a (2) ablaknyílásban mutatkozik. 25 Mindegyik (3) képiét, felül, a (4) léc, az u. n. képtartó szegélyezi. A készülék (1) házában a (2) ablak­nyíláshoz ferdén hajló (5) sínek helyez­kednek el, amelyeken a (4) kép tartók 30 nyugszanak úgy, hogy a (4) képtartókon függő (3) képek az (5) sínek között sza­badon csüngenek. Minthogy az (5) sínek a (2) ablaknyílás felé lejtenek, még pe­dig a sínek és a képtartók közötti súrló-35 dási szögnél meredekebben, a (4) képtar­tók ezeken a síneken a, (2) ablaknyílás felé csúsznak. Így az első kép, a mögötte levő képek, illetve saját súlya folytán, a (2) ablaknyíláshoz szorul. A (4) képtartók szabad végein bevágá- 40 sok vagy pedig, mint a 3. ábra mutatja, (6) szemek vannak, amikbe a (7) horgocs­kák kapaszkodhatnak. E (7) horgocskák egy-egy (8) rúd belső oldalából állnak ki, amely rudak (9) csuklókban, a körben- 45 forgó (10, 11) emeltyűkhöz kapcsolódnak. E (10, 11) emeltyűk (12, 13) fogaskerekek­kel kapcsoltak, melyek a közös (14) hajtó­kerékbe kapaszkodnak. Az utóbbi a (22) hajtótárcsával ékelt, amit viszont a (15) 50 motor hajt. A (10, 11) emeltyűk, ennek következtében, a (12, 13) fogaskerekek (23, 24) tengelyei körül forognak úgy, hogy a (7) horgocskák a pontvonalkázott (25) körpályán, az (I) nyíl irányában, 55 körben járnak. Minthogy a (25) körpá­lyák az elülső (4) képtartónak szabad végét metszik, a (7) horgocskák a (4) kép­tartók végeiben levő bevágásokba vagy (6) szemekbe akaszkodnak és így az elülső 60 képtartót, a, mellső (3) képpel egyetem­ben, a (25) körpályán magukkal viszik. Az illető kép tehát a (2) ablaknyílásból eltávolodik. Midőn a (4) képtartó, a (25) körpálya mentében, az (I) nyíl irányá- 65 ban, utóbb, a készülék hátulsó részén, az (5) csúszósínre kerül vissza,, a z utóbbinak ferde állása következtében, saját súlya alatt, a (2) ablaknyílás felé, előre fog csúszni. Ez a folyamat a (8, 9, 10, 11) 70 emelőszerkezet állandó forgása következ­tében egymásután ismétlődik. Mindenkor a mellső (3) kép az, amely a (2) ablak­nyílásból kiemelkedik ós a készülék há­tulsó részében, az (5) csúszósínen elhelye- 75 zett, többi képek mögé kerül, mialatt az utána következő kép a (2) ablakban meg­jelenik.

Next

/
Thumbnails
Contents