104824. lajstromszámú szabadalom • Acélszekrényváz motoros kocsikhoz, különösen autobuszokhoz

Megjelent 1933. évi január hó 2-án. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 104824. SZÁM. — XXa/2. OSZTÁLY. Acél szekrényváz motoros kocsikhoz, különösen autóbuszokhoz. Dal inler-Benz A. G. cég- Stuttgart-Unterttirkheim. A bejelentés napja 1931. évi január hó 29-ike. Németországi elsőbbsége 1930. évi január hó 31-ike. A találmány géperejű járművek olyan acélszekrényváz, mely zárt vagy felül nyi­tott járműveknél, valamint időszerű (min­den időjárásnál alkalmas) autóbuszoknál 5 igen merev és célszerű rendszert létesít. A találmány szerint az -oldalfalak felső része az ablakok alatt a kocsin körülfutó alsó övből, az ablakok fölött körülfutó felső övből és a kocsi egy-egy oldala számára egy 10 darabból sajtolt, a felső és alsó övvel össze­szegecselt ablakrészekből áll. Ily módon és az alábbiakban még ismertetendő kikép-i zéssel, a szekrényváz igen nagy szilárdságát és deformációkkal szemben olyan biztonsá-15 gát valósítjuk meg, mely még eddig nem volt elérhető. Az úji szekrényváz további előnye, hogy az ilyen kocsiszekrény a modern, kicserél­hető szekrényvázak elve szerint állítható 20 elő, úgyhogy, pl, a bordagyűrűk megsérü­lése esetén, pótalkatrészek azonnal szállít­hatók. Az ablak részeket a kocsi mindegyik oldalán egyetlen sajtolt darab alakjában szegecseljük az övekhez. 25 A mellékelt rajz a találmány szerinti szekrényváz három foganatosítási alakját példaképen tünteti fel. Az 1. ábra teljesen zárt kocsiszekrényváz oldalnézete. A 30 2. ábra harántmetszete. A 3. ábra a padló hossztartóinak össze­kötése a bordák haránttartóival. A 4. ábra a felső öv oldalnézete és haránt­metszete. Az 35 5. ábra az ablakrész egy darabjának ol­dalnézete. A 6". ábra az alsó öv oldalnézete és haránt­metszete. A 7. ábra időszerű kilátókocsi oldalnézete. A 8. ábra harántmetszete. A 40 9. ábra a padló hossztartóinak összekö­tése a bordák haránttartóival. A 10. ábra olyan időszerű autóbusz szek­rény vázának oldalnézete, melynél a tető domború oldalrészei szilárd összeköttetés- 45-ben vannak az oldalfallal. A 11. ábra a 10. ábra szerinti szekrény váz liarántmetszete. A 12. ábra a tető-oldalrész nézete és met­szete. 50-Az (1) alsó övet és a (2) felső övet (1. ábra), melyek az, egész kocsiszekrényen körülfutnak, a bordagyűrűk (3) oldalsó osz­lopaival önmagába záródó vázzá szegecsel­jük össze. Az (1) alsó öv (6. ábra) szalag- 55 ból áll, több, például két besajtolt dudo­rodással. A (2) felső öv (4. ábra) szintén szalag, egyetlen- besajtolt dudorodással és rásajtol t peremmel, melyhez az egyes (5) lemezeket szegecseljük. E lemezek a felső 6(> övet a kocsi belsejében körülhaladó (4) szögvasgyűrűvel kötik össze, mely a kocsi­szekrény stabilitását még jobban növeli. A bordagyűrűk a már említett (3) oldal­oszlopokból (2. ábra), a (6) haránttartók- 65-ból (3. ábra) és a kereskedelemben szoká­sos szögvasakból képzett (7) tetőabroncsok­ból állnak (2. ábra). Oldaloszlopként és a bordák haránttartóiként kalapharántmet­szet ű sajtolt részeket használunk. Ilyen ha- 70' ráitttmetszet alatt U-alakú harántmetszetet értünk, oldalt rásajtolt peremekkel. A (6) haránttartókat (3. ábra) a padló (8) hossz­tartóival a kicsákozott (9) csomóponti le­mezek kötik össze. 75 A felső öv a kocsiszekrény felső részén, a tető alatt, az alsó öv pedig a szekrény félmagasságában, az ablakok alatt halad

Next

/
Thumbnails
Contents