104626. lajstromszámú szabadalom • Episzkopikus vetítőkészülék

Megjelent 175:>2. évi november hó 15-én. 104626. SZÁM. — IX/h. OSZTÁLY. mmmmmtmmm^mmmmmtmmm^mmmmmmm^tmmmmmtmm^mmmm^mmmm^mmamm Episzkapikus vetítőkészülék. Evans Brothers Ltd. cég: London. A bejelentés napja 1929. évi szeptember hó 27-ike. Ismeretesek már oly episzkopikus ve­títőkészülékek, melyeknél a vetítendő tár­gyakat az optikai tengelyhez képest ol­dalt elrendezett fényforrások világítják meg, amelyek egyenletes fényelosztás, va-5 lamint a fénynek kis tárgyakra való kon­centrálása céljából oldalirányban eltol­hatóan vannak elrendezve. A találmány ily fajta vetítőkészülék, melynél a képeknek továbbítószerkezete 10 forgatható, időszakosan meghajtott dob, melynek köpenyéhez a képeket felvevő képkeretek vannak csuklózva. A dob for­gatásakor a képkeretek egymás után felső, labilis egyensúlyhelyzetbe kerül-15 nek, amelyből előre, a képsíkba billennek. A billenő mozgás a fényforrások számára biztosított térben történik, miközben az egyes képkereteket, egy, továbbmozgásu­kat szabályozó ütköző fogja fel. 20 A rajzon az 1. ábra a készülék f elülnézieibe, a 2. ábra annak az 1. ábra (x, x) vonatot saertinitii niaigyioibb léptékű meitszate, a 3. ábra a készülők eigy részlete. 25 A vetíitőkésiziilllék meülső (a) házrészéiben kélt oldalt iaz eltolható (b) láinjpaháziakban (e) fényforrások vannak, míg felül (d) szellőzőmyílásos (e) zárófedő foglal helyeit A mellső (a) házrészhez a hátsó (f) háa-30 rész osaitilakoizik, amelyben a (! g) tengely körül elforgatható (h) továbbitódoib van. E hátsó házrész belsejéhez 'az (i) fedőn át férhetünk. E hátsó házrész (j) oldialfailiaá a (b) lámpaházak közötti (k) térbe nyúl-35 aak. A (h) tengely dobjának köpenyére (1) csuklópántokkal 'erősített (m) képkereteik a dob forgása közben a felső labilis (m') cgyensűlyhelyzetbe jutnak, aimielyen át­haladva a (k) térben az (I) nyíl irányá­ban lehilLein.nek. A fénysugarak számára 40 biztosított tér fölött, (n) ütköző vian, mely a lebillenő (mi) kereteket felfogja és azo­kat a billecriőinozgás folytatása céljából csakis akkor szabadítja ismét fel, ha a .keretnek csuklópánt ja, a forgó dobbal 45 együtt annyira eltávozott az, (n) ütköző­től, hoigy a kenet az ütközőiről ÍLecisúsizik. Ez az (n) ütköző 'teháit a rajtanyugyó ke­retek számláitól függetlenül, a billenőimozr gáis Matatását szabályozza. Az (n) üt- 50 közőről lekerülő kereit mozgását a (II) nyil irányában folytatja és az (lm") kép­sík-állásba jut, amelybe a belefoglalt (o) hirdetőképet a tárgylencse kivetíti. Avégett, hogy a képsíkba, érkező karét 55 e] evein ereje megsemmisüljön és esetleges lengések elfojtódjanak, a képsík ellőtt a (a) rugó haitása alatt álló (p) záróikar van, melynek (r) ütköző felülete van, mielyfbe ai képkeret beleütközik és ezáltal a zárólkart 60 kitéríti, ami után a zárókar foga a kép­keret elé kerül, (3) ábra és annak visisiza­lengésiát megakadályozza ós ezáltal bázito­sítja, hogy a kép a vetítési idő alatt nyu­godtam áll. A vetítési idő ailatt a (h) dob 65 is nyugalomban vian. A dob időszakos mozgását villám dele,jes úiton, pl. szolenoid­dal válithatjnk kii, melynek a dobtengelyre ható hajtóművét az (a) háziban remdez­h ertjük el. A szolenoidoit (t) klapesoló-óra- 70 imű vezéreilhetii (1. ábra). Szabadalmi igények: 1. Epilsizkopikus vetitőkészüliák, középisák­jától oldalt elrendezett fényforrások­kall, melyet az jellemez, hogy a képeik 75 továbbíitószerkezetét forgatható, sza-

Next

/
Thumbnails
Contents