104560. lajstromszámú szabadalom • Eljárás ammónium-magnéziumszulfát tartalmú trágyázószerek előállítására

Megjelent 1932. évi november hó 2-án. MAGYAR KIRÁLYI jnggKL SZABADALMI I5IRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 104560. SZÁM. — X/h. OSZTÁLY. Eljárás ammónium magnéziumfoszfáttartalmu trágyázószerek előállítására. Dr. Urbain Edouard bölcsésztudor Páris. A bejelentés napja 1931. évi április hó 10-ike. Franciaországi elsőbbsége 1930. évi április hó 14-ike. Már régen felismerték az igen nagy ak­tivitású ammonium-magnéziumfoszfáttar­talmú trágyázószerek termékenyítő saját­ságait. Azonban az egyetlen eddig isrne-5 retes gyártási eljárás, nátriumfoszfátnak ammoniafelesleg jelenlétében magnézium­szulfáttal való lecsapása, nyilvánvaló gazdasági szempontokból iparilag nem al­kalmas a trágyázószer gyártására. 10 Azt találtuk, hogy a trágyázószert ipa­rilag a következő módon állíthatjuk elő: Foszforsav és kénsav keverékével, ter­mészetes trikalciumfoszfátot, oldható mo nokalciumfoszfát és kalciumszulfát keve-15 lékévé alakítjuk át. Ezután triammo­niumfoszfát kívánt mennyiségét adjuk hozzá és végül az oldatot kalcinált magné­ziával semlegesítjük. A kalcinált magnézia bevezetése igen 20 erősen exoterm reakciót eredményez, a reakcióelegy felmelegszik, kiadós gőzfej­lődés lép fel, a tömeg megszárad és ha a savkeverék töménységét megfelelően vá­lasztottuk meg, porrá alakul át. 25 A találmány szerinti eljárás, amely csupán az ipar által nagyon alacsony áron és korlátlan mennyisében szállított termékeket igényel nyersanyag gyanánt, ezenkívül azt a jelentős előnyt is bizto-30 fiítja, hogy lehetővé teszi a folytonos és teljesen mechanikai gyártást. Emellett az eljárás kellő keresztülvitelénél úgy a szű­rés, mint a szárítás feleslegessé válik. Az eljárás tehát a trágyagyártás gazdasági 35 követelményeinek teljes mértékben meg­felel. A következőkben a találmány szerinti eljárás póldakénti foganatosítási módját, a különböző nyersanyagok arányait és a 4G különböző műveletek sorrendjét írjuk le. Nem szükséges külön kiemelni, hogy az alkalmazott nyersanyagok összetételének megfelelően a megadott arányokat módo­sítani kell. A mellékelt rajz. az eljárás foganatosí- 45 tására alkalmas készülék egy példáját vázlatosan mutatja. Az (KI) és (R2) tartályokban lévő sav­keverék 74 súlyszázalék 1:26 fs. (30° Bé sűrűségű) foszforsavat és 26 súlyszázalék 50 1-71 fs. (60° Bé sűrűségű) kénsavat tartal­maz. Ez a keverék a (B) keverő kádak­ban jön létre, melyek közül csupán egyet ábrázoltunk. E (B) kádba ezenfelül a savkeverék sú- 55 lyára számított egyhatod mennyiségben marokkói foszfátot adagolunk és ezt köve­tőleg, a reakció teljes befejezte után tri­ammóniumfoszfát oly mennyiségét adjuk hozzá, amely a bevezetett természetes tri- 60 kalcium foszfát mennyiségnek körülbelül kétszerese. A (B) kádban lévő reakcióelegyet ez­után az (M) gyúró és szállító szerkezetbe továbbítjuk, ahol a (T) tölcsérből jövő 65 kalcinált magnéziával kerül össze. A fo­lyadék adagolását oly módon szabályoz­zuk, hogy a savasságot semlegesítjük, anélkül azonban, hogy magnéziafelesle giink volna, ami az eljárás példaként! i'o 70 ganatosítási módjánál oly mennyiségű magnéziának felel meg, amely az oldat ban lévő marokkói foszfát mennyiségének körülbelül másfélszerese. A gyúróban lévő anyagok erősen felhe- 75 viilnek és oly mennyiségű vizet párolog­tatnak el, amely körülbelül a bevitt mag­nézia súlyával egyenlő. Ugyanekkor a massza poralakúvá válik. Ez a massza aránylag kis mennyiségű kalciumszulfát 80

Next

/
Thumbnails
Contents