104488. lajstromszámú szabadalom • Pénzbedobásra működő labdarugó-játék

. Megjelent 1932. évi október hó 15-én. MAGYAR KIRÁLYI jBnjJK SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 104487. SZÁM. — Vll/i. OSZTÁLY. Kénsavas ólomakkumulátor. Hönig* Nándor ny. máv. főmérnök Budapest. A bejelentés napja 1931. évi február hó 20-ika. A találmány oly akkumulátor, mely szerkezetileg a szigetelés módjában és az elektródoknak váltakozó elhelyezésében tér el a már eddig is ismert kénsavas 5 ólomakkumulátor tipusoktól. Kísérletileg beigazolódott, hogy minél közelebb állanak a különböző pólusu eleik -tródok egymáshoz, annál intenzivebb a hatásfok. 0 Az eddigi akkumulátor típusoknál vas­tag szigetelőket alkalmaztak. A találmány szerinti akkumulátorban néhány tized mm. vastagságú szigetelőanyag (pl. spe­ciális falemez, keménygumi, turbonit stb.) 5 választja el a különnemű pólusokat egy­mástól és pedig olyképen, hogy az egyes pólusokat szigetelőanyaggal beborítjuk és résekkel ellátjuk, amely rések az elektro­li tott keresztül engedik, a,z alktiv masszát 0 nem. Ez akkumulátoroknál az elektródok sakktáblaszerűen vannak elhelyezve és pedig olyképen, hogy minden pozitív pó­lust negatív pólus határol minden oldal­ról és megfordítva. A fentebb említett 5 szigetelés következtében az egyes pólusok egész szorosan feküdhetnek egymás mel­lett és fölött anélkül, hogy közöttük zár­lat létesülhetne. A találmány szerinti akkumulátornál az egynemű pólusok egy-egy közös áram- 30 vezetősínnel vannak egymással összekötve, mely sin vége egyúttal a kivezető pólus (kapocs). Ez az elrendezés lehetővé teszi a pólusoknak az edény oldalán történő kivezetését. 35 Szabadalmi igények: 1. Kénsavas ólomakkumulátor, melyet az jellemez, hogy az elektródok szorosan, csak a szigetelőlemezek köbeiktaltásá­val, minden köz meghagyása nélkül 40 vannak egymás mellett elhelyezve. 2. Az 1. igénypont szerinti kénsavas ólom­akkumulátor kiivilteii alakja, azzal jel­lemezve, hogy az elektródok sakktábla­szerűen váltakozva, egymás mellett és 45 egymás fölött vannak elhelyezve. 3. Az 1. és 2. igénypontok szerinti kén­savas ólomakkumulátor kiviteli alakja, azzal jellemezve, hogy az elektródokat elválasztó szigetelőanyag több réssel 50 ellátott lemezből áll, mely rések az elektrolitot keresztül engedik, az aktív masszát nem. i'allas nyomda, Bndapest.

Next

/
Thumbnails
Contents