104458. lajstromszámú szabadalom • Pác, dohányneműk nemesítésére

Megjelent 1932. évi október hó 15-én. MAGYAK KIKÁLYI MtiS^ SZABADALMI BIEÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 104458. SZÁM. X/C. OSZTÁLY. Pác dohányneműek nemesítésére. Dr. Vángel Gyula kereskedő Budapest. A bejelentés napja 1931. évi április hó 14 ike. A találmány olyan pác, mely a közis­mert módon alkalmazva, a dohányneműek utóerjedését elősegíti és sietteti, ezen utó­erjedés folytán pedig a dohánynemű íze 5 enyhébbé és kellemesebbé válik, éghető­sége fokozódik, túlságosan nem szárad ki és nem romlik meg. A találmány szerinti pácnak legfonto­sabb alkatrészei egyrészt a megfelelő 10 mennyiségű és minőségű cukortartalmú anyagok, pl. különféle cukorszörpök, méz, invert cukor, melyek a dohányneműek fül­lesztését és utóerjedését elősegítik és oly módon befolyásolják, hogy a dohányne-15 műek enyhébbé, kellemesebb ízűvé és za­matosabbá lesznek, amellett a dohány­neműek túlságos kiszáradását akadályoz­zák; utóbbi célra a glicerin is alkalmaz­ható, másrészt a szerves savak káliumsói, 20 melyek a pislogó égést javítják, végül a konzerváló és a nedvességet tartó szerek, pl. konyhasó, cinkszulfát. Kísérletek alapján megállapított megfe­lelő pác Összetétele pl. a következő: 25 felforralt és lehűtött víz . . 1000 súlyrész méz vagy invert cukor 100—500 „ glicerin 40 „ almasavas vagy oxálsavas ká­lium 4 súly rész cinkszulfát 4 „ 80 konyhasó 8 „ Kívánság esetén ezen alapanyagokhoz még a szín és íz befolyásolására 1—2 súly­rész sáfránypor, továbbá főleg az illat ja­vítására ismert zamatanyagok is adhatók. 35 Ha az ilyen összetételű páccal beperme­tezett dohányneműt 1—3 napon át gondo­san betakarva füllesztjük, a füllesztett anyagot pedig szellőztetés után a túlságos kiszáradástól megóvó módon néhány hétig 40 raktározzuk, túlságos felmelegedés esetén pedig szellőztetjük, akkor a dohánynemű rohamosabb utóerjedésen megy át, miköz­ben az anyag íze enyhébbé és kellemesebbé lesz, éghetősége és zamatja pedig jelenté- 45 kenyen megjavul. Szabadalmi igény: Dohánypác, azzal jellemezve, hogy 1000 súlyrész vízben oldott 100—500 rész cu­kortartalmú anyag 3—6 súlyrész alma- 50 savas vagy oxálsavas kálium, 2—6 súlyrész cinkszulfát, 4—8 súlyrész konyhasó, 30—60 súlyrész glicerin és 1—2 súlyrész sáfrány keverékéből áll. Pallas nyomda, Bsdapest.

Next

/
Thumbnails
Contents