104448. lajstromszámú szabadalom • Készülék tejespalackok lezáró fémkupakjainak az üvegnyakon való rögzítésére

Megjelent 19X2. évi október lió 1-én. MAGYAR KIRÁLYI ^^^^ SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 104448. SZÁM. — XVIII/d. OSZTÁLY. Készülék tejespalackok lezáró fémkupakjainak az üvegnyakon való rögzítésére. Gróf Károlyi László tejgazdaság- Káposztásmeg-yer-Üjpest. A bejelentés napja 1931. évi julius hó 1-je. A találmány oily készülék, mellyel tejes­palackok lezáró féimkupakjai az üvegnya­kon könnyen és gyorsan rögzíthetők. A csatolt rajzon a találmány példakép-5 pen felvett, Mjválteli alakjában, függélyes metszetben és részben aldalnéizieitibein van feltüntetve. Az (a) hüvely belsején, a. hüvely hossz­tengely vonalában, a hüvelyitől független 10 (b) orsó halad keresztül, mleílyneik végére csonteakúpalalkú (c) test van röigzítve. E teisrt legnagyobb köréneik átmérője egyenlő a (d) üvegnyak külső átmérőjével. Az (a) hüvely (f) pereme és a (c) test között (g) 15 tekercsrugó van a (b) orsó köré cisaiviarva. Az, (a) hüvelyhez, a (h) ház vian rögzítve1 éis enneS belsejében helyezkedik öl a kúpos (c) test, továbbá a (b) orsónak (g) rugóval körülcsiaviart réisze. A (h) ház falán, cél-20 szerűen, három esetleg több viaigy keve­sebb, hosszirányú (i) hasítéik van, melyek­ben a (j) forgástengellyel bíró (k, 1) szög­emelők vannak ágyazva. A (k) emelőkar a (c) tesit felső oldalára támaszkodik, az (1) 25 emelőkar végén pedig (im) pofa van, mely a (d) üvegnyalk külső oldalén levő (in) csatornával szemközt helyezkedik el. Az (o) lezárókupiakmak az üvegnyiaklon. való rögzítése a következőképpen történik: 30 A szélein kellően visszahajtott (o) kupa­kolt a (d) üvegnyakra helyezzük ós azután aiz üvegnyakat a (c) test alsó oldalárnak szorítjuk. Ugyanekkor, akár a. (c) testre gyakorolt nyoimás segélyével, akár attól függetlenül, tetszésizerinti módon, az (a) 35 hüvelyt és a hozzárögzíteitit (h) házat, va­lamint a házon ágyazott (k, 1) szögieimielö­ket forgásiba hozzuk. Az üvegnyak álitai, a (g) rtugó hatása ellenében befelé szorí­tott (c) tieist a (k, 1) szögemelőkeft (j) tor- 40 gástengelyük körül elforgatja, miáltal az (1) kar az üvegnyak felé közeledik éis a kar végein levő (m) pofa az üvegnyaik (n) csatornájába nyomódik. Az (1) karok (m) pofái forgásuk köziben, az (o) lezárókupak 45 karimáját az üvegnyak (n) csatornájába szorítják és ezzel a kupakot az, iiveginya­kon rögzítik. Szabadalmi igény: Készülék tejespalackok lezáró fém- 50 kupakjainak az üvegnyakon való rög­zítésére, azzal jellemezve, hogy a kupáik karimájált az üvegnyak hornyába szo­rító pofák egy forgó ház falának ha­síitékában ágyazott oly szögemelőkre 55 viainnak erősítve, melyeiknek együk karja helytálló tengelyre eröisiítettlt, rugóhiatás allaitt álló és a kupiaiknak az üvegnyakhoz való szorítására való testre támaszkodik. 60 1 rajzlap melléklettel. Pallaa nyomda, BadapeBt.

Next

/
Thumbnails
Contents