104434. lajstromszámú szabadalom • Bordás sínaljlemez csúsztató saruval

Megjelent 1932. évi október hó 1-én. MAGYAR KIRÁLYI ^^^^ SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 104434. SZÁM. — Va/1. OSZTÁLY. Bordás sínaljlemez csúsztató saruval. Vereinigte Stahlwerke A.-G. Düsseldorf. A bejelentés napja 1931. évi március hó 6-ika. A találmány csúsztató sarut hordó, bor­dás sínaljlemez és abban van, hogy a csúsztató saru a lemez alsó felületével szemben üreges. 5 Csúsztató sarukat hordó, kikovácsolt bordás sínalj lemezeknél a csúsztató sarut célszerűen akként alakítjuk, hogy az üreg minden oldalán oly falrószek maradjanak meg, melyek a bordás sínaljlemez felfekvő 10 felületéig nyúlnak le, míg csúsztató saru­kat hordó, kihengerelt bordás sínaljleme­zek esetén az üreg végigmenő vájatként alakítható. A találmány jelentékeny anyagmegta-20 karítást tesz lehetővé és így a csúsztató sarukat hordó, bordás sínaljlemezek elő­állítását lényegesen olcsóbbá teszi. A csatolt rajz a találmány két megol­dási példáját tünteti fel, még pedig ková-25 csolt lemezek esetére. Az 1. és 2. ábrák hosszmetszetek, a 3. ábra pedig metszet az 1. és 2. ábrák A—B vonala szerint. Az (a) aljlemez a (b) csúsztató sarut hordja, mely azzal egy darabból áll és az 30 (a) lemez alsó felületével szemben, (c)-nél üreges. Magától értetődik, hogy a találmány szerint alakított bordás sínaljlemez úgy talpfáknál, mint — alsó felületének kellő 35 alakításával — vastalpaknál is ugyan­azon előnyös hatással alkalmazható. Szabadalmi igények: 1. Csúsztató sarut hordó, bordás sínalj­lemez, melyet a lemez alsó felületével 40 szemben üregesen alakított csúsztató saru jellemez. 2. Az 1. igényben védett sínaljlemez meg­oldási alakja kovácsolt lemezek esetére, melyet a csúsztató saru üregének min- 45 den oldalán a sínaljlemez felfekvő felü­letéig lenyúló falrészek jellemeznek. 3. Az 1. igényben védett sínaljlemez meg­oldási alakja, hengerelt lemezek ese­tére, azzal jellemezve, hogy a csúsztató 50 saru ürege végigmenő vájatként van alakítva. 1 rajzlap melléklettel. Pallas nyomda, Budapest.

Next

/
Thumbnails
Contents