104408. lajstromszámú szabadalom • Takaréktűzhely

Megjelent 1932. évi október hó 1-én. MAGYAR KIRÁLYI ^^^^ SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 104408. SZÁM. — 11/h. OSZTÁLY. Takaréktűzhely. Konecny Ferenc kályhás Ludgrersthal (Csehszlovákia), A bejelentés napja 1931. évi április hó 25-ike. A találmány a konyihai, ül. takarék­vagy más efféle tűzhelyek tökéletesítésé­ben van. A találmány szerint a tűztér fölötti lemezben tüzelőajtó van. Az ilyen 5 ajtó csappantyú és a tüzhelylemez síkjába esik úgy, hogy a lemez teljes felületét hasznosíthat j uk. A rajzok az új tűzhely egyik kiviteli példáját, vázlatosan tüntetik fel. Az 10 1. ábra a tűzhely elejének függélyes hosszmetszete, a 2. ábra pedig ugyanannak perspektivi­kus nézete. A rendszerint laposvas és szögletvas (1) 15 tűzhely keretiben a (2) rostély nyugszik. A rostély, előnyösen, U-alakú úgy, hogy egyfelől helyileg megakadályozhatjuk, hogy a tüzelőanyag a lemez alatt szét­terüljön és így a tüzelőanyagot együtt-20 tarthatjuk, másfelől pedig az ilyen ros­télyon különféle tárgyakat, mint pl. vasa­lót, stb. hevíthetünk fel. A (2) rostély, az (1) kerettel egyetemben, így a tüzelőtér­nek könnyem kicserélhető és könnyein a 25 tűztérbe tolható betéte. A (2) rostélyt fel­vevő i(l) kerethez a (B) lemezt vagy más efféle harántfalat erősítjük. Az utóbbit a szokásos, légbevezető i(4) nyílások törik át, mely nyílásokat az (5) tolóka szabá-30 lyozza. A (2) rostély alatt a szokásos hiamuajtóval ellátott hamutól- van. A (3) fal légmentesem zárja á tűzhelynek ama mellső nyílásait, mely a rostély betolásá­hoz szükséges. 35 A tűzhely lemezében, a (2) rostély, ill. az utóbbinak >(1) kerete fölött, a (6) csap­pantyúval zárható tüzelőnyílás van. Mint­hogy ez a (6) csappantyú a tűzhelylemez síkjába esik, a tuilajdonképeni lemezfelü­let semmikép sem csökken, hiszen akár 40 fazekakat is állíthatunk a (6) csappan­tyúira úgy, hogy a (6) csappantyú beépí­tése elleniére is, a teljes tűzhelyleimezt hasznosíthatjuk. A (6) csappantyú (7) csuklópántját a 45 tűzhelylemez alsó felére erősítjük, hogy a csuklópánt, fölfelé, ne álljon ki a le­mezből. A (6) csappantyút (8) gyűrűnél, horognál vagy más efféle fogantyúnál fogva kezeljük, amelyet a tűzhelylemez 50 mellső széle közelében és célszerűen a csappantyúba mélyesztetten rendezünk el. A leírt szerkezet előnye, hogy a ros­tély mindenütt egyformán jól hozzáfér­hető és hogy a rostély teljes felületét köz- 55 vetlenül, egyenletesen boríthatjuk a tü­zelőanyaggal. A leírt szerkezetet meglevő tűzhelyekbe is könnyűszerrel beépíthet­jük. Minthogy az (1) keretet, a (2) ros­téllyal és a (3) harántfallal egyetemben, 60 egyszerűen tolófiók módjára kihúzhatjuk a tűzhelyből, a rostélyt nemcsak könnyen tisztíthatjuk és ellenőrizhetjük, hanem ugyancsak könnyen ki is cserélhetjük. Szabadalmi igény eh: 65 1. Betétes takaréktűzhely, azzal jelle­mezve, hogy a rostély fölött, célsze­rűen, csappantyúnak kiképezett tüzelő­ajtó van a tűzhelylemez síkjában. 2. Az 1. igénypontban védett takaréktűz- 70 hely kiviteli alakja, jellemezve a ros­télykerethez erősített és a tűzhelynek rostélybetoló nyílását átfedő haránt­fallal. 1 rajzlap melléklettel. I'alliis .lyomda, Budapest.

Next

/
Thumbnails
Contents