104397. lajstromszámú szabadalom • Nyakkendőtartó

Merne lent t 032. évi október hó 1-én MAGYAi; KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEIRAS 104397. SZÁM. — I/I. OSZTÁLY. Nyakkendőtartó. Takács Ferenc kereskedő Budapest. A bejelentés napja 1930. évi október hó 8-ika. A találmány acéldrótból való oly nyak­kendőtartóra vonatkozik, melynek alkal­mazásával a nyakkendő élettartamát je­lentős mértékben megnövelhetjük, még 5 pedig azáltal, hogy a nyakkendőt egyszer és mindenkorra rácsomózznk és úgy al­kalmazzuk. A mellékelt rajz a találmány szerinti nyakkendőtartó két példakénti foganato-10 sitási alakját szemlélteti, még pedig az 1. ábra egyszerűbb és a 2. ábra erősebb kivitelben. A nyakkendőtartó megegyező részeit mindkét ábrán azonos számokkal jelöltük. 15 A nyakkendőtartónak két V-alakban, egymáson áthajlított (1, 1') szára van, me­lyek felső végeiken a gallérba helyezésre való (2) kampókat és alul a (3) hurkot ké­pezik. 20 A 2. ábrán a nyakkendőtartót azáltal tettük erősebbé, hogy a (4) helyen a nyak­kendőtartó két (1, 1') szárát ismételten egymásra fordítjuk. A nyakkendőt a nyakkendőtartóra a 25 következő módon kötjük. A nyakkendőtartó (3) hurkát magunk felé tartjuk. A nyakkendő keskenyebb, hosszabb végét a két (1, 1') szár között le­felé lógatjuk. A nyakkendő szabad, széle­sebb végét mindkét szár köré teljesen kö- 30 rülhajlítjuk, azután az (1') szár körül a két (1, 1') szár közé fordítjuk át és az előbbi, teljes körülhajtás folytán keletke­zett hurokba ismeretes módon befűzzük. A nyakkendőtartót már most úgy al- 35 kalmazzuk, hogy a (2) kampókat a gal­lérba vagy az álló gallér szélére toljuk és a gallérgombot a (3) hurokba gomboljuk. A találmány szerinti nyakkendőtartó alkalmazásával a nyakkendőt nagy mér- 40 tékben kíméljük. Szabadalmi igény: Nyakkendőtartó, jellemezve V-alakban meghajlított oly dróttal, melynek két szabad vége a gallérba vagy a gallér 45 szélére való helyezésre egy-egy kampót és alsó vége a gallérgombra gombo­lásra hurkot képez. 1 rajzlap melléklettel. Pallas nyomda, Budapest.

Next

/
Thumbnails
Contents