104390. lajstromszámú szabadalom • Hordozható szobazuhany

Megjelent 1932. évi október hó 1-én. MAGYAR KIRÁLYI |j|jjjjp SZABADALMT RffiösA G SZABADALMI LEÍRÁS 104390. SZÁM. — XXI/a. OSZTÁLY. Hordozható szobazuhany. Mayer Hans hivatalnok Bisamberg-. A bejelentés napja 1931. évi április hó 15-ike. Sokféle fajtájú és szerkezetű szoba­zuhany ismeretes, különösen olyanok amelyek nyomóvízvezetékhez kapcsolód­nak, vagy pedig emelőszerkezetek kézzel 5 vagy lábbal való működtetésével hozzák a vizet a kívánt nyomómagasságba. A találmány célja könnyű, hordozható és önműködő szobazuhany létesítése, amely a ház minden helyiségében víz-0 vezeték vagy nyomóvíztartány nélkül felállítható és könnyen kezelhető. E célból a berendezés olyan, hogy ha valaki a készülék mozgó talapzatára lép, testsúlyával kerékáttétel révén a víztar -5 tályban lévő egymenetű hajtócsavart for­gásba hozza, amely a vizet a zuhany­rózsa magasságába hajtja. Jellemző továbbá a találmányra, hogy a hajtócsavart forgató kerékművet egy 3 vagy több kötélhuzal hajtja, amelyeken a talpazat függ, ami mellett a sebességet kikapcsolható és beállítható gátlóinga szabályozza; emellett a talapzat teher­mentesítésekor ellensúly vagy rúgóhajtás 5 révén önműködően nyugalmi helyzetébe tér vissza. A készüléken alkalmazott hajtócsavar­nak az is jellemzője, hogy a tengelyre erősített két bádogsávból áll, amelyek D nem érnek a csavart felvevő cső vagy edény széléig és bőrszalagot fognak közre, mely az említett cső (edény) átmérőjén túlnyúlik és a csőben elfoglalt meghajlí­tott helyzetében a csavart tömíti. A bőr-5 sáv széle által létesített e tömítést a centri­fugális erő és a hidrosztatikai nyomás még kedvezőbbé teszik. A rajz a találmány egyik kiviteli alak­ját mutatja, még pedig az ü 1. ábra a szobazuhany oldalnézete és a 2. ábra a hajtócsavar metszete. A készülék (1) víztartányában a (2) ta­lapzat van vezetve, melyhez lépcső és egy nyugvóhely tartozik. Utóbbiak olyan el­rendezésűek, hogy befelé csappanthatj.uk 45 őket, ha .a zuhanyt nem használjuk, vagy szállítjuk. Az (1) víztartányt fölül elzáró, mozgatható (2) talapzat négy darab (4) kötélen függ és a víz átbocsátására nyí­lásai vannak. A (4) kötelek meghosszabbí- 50 tásai a (3) görgőkön áthaladva egy kö­téllé egyesülnek, amely az (5) görgőn át a (6) .kötéltárcsához vezet. Ez a (6) kötéltárcsa a (7) homlokfogas­kerék révén a (8) hajtókerékkel kapcsoló- 55 dik. A (8) kötéltárcsa. (26) ellensúlyt hord, amely őt ellenkező irányban igyekszik forgatni mint a (4) kötél, vagy egy beépí­tett tekercsrugó hozza létre ugyanezt az ellenhatást. A (8) hajt ók ereket, amelyet a 60 {6) tárcsa csak az egyik irányban visz magával, a (27) gátlóinga vezérli és e hajtókerék kapcsolatban van a (9) kerék­kel, amely viszont a (10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17) fogaskerékművel hajtja a (18) 65 kereket. A (18) kerék a (19) tengelyre ékelt (20) hajtócsavart forgatja, amely a vizet az (1) tartályból a (21) szállítócsőben a (22) zuhanyrózsába hajtja. Ha a talap­zatot a reálépő személy testsúlya megter- 70 heli, akkor az egész fcerékmű és a (20 hajtócsavar is üzembe lép ós a zuhany működni kezd. A talapzat tehermentesítésekor a (26) ellensúly, illetve az ellenrugó kezd mű- 75 ködni és a (6) tárcsa ellentétes irányú for­gása közben ismert módon hasíték és re­tesz segítségével kiszabadul a fogaskerék kapcsolódásból, vagyis a (8) kerékkel való (7) homlokfogaskerék kapcsolódás feloldó- 80

Next

/
Thumbnails
Contents