104387. lajstromszámú szabadalom • Nadrág és ehhez való szorítópánt

Megjelent 1933. évi október hó 1-én. MAGYAR KIRÁLYI X^H® SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 104381. SZÁM. — I/I. OSZTÁLY. Nadrág és ehhez való szorítópánt. Havas Aladár kereskedő Budapest. A bejelentés napja 1931. évi julius hó 22-ike. A találmány nadrág ós ehhez való szo­rítópántra vonatkozik, amely feleslegessé teszi úgy az átvető nadrágtartónak, mint a nadrágtartóövnek használatát. 5 A találmány szerinti nadrág lényege abhan van, hogy a nadrág hátsó részén, derékmagasságban, harántirányú és a csípők táján két végével a nadrághoz erősített, hosszváltozt a tö szerkezettel el-10 látott, rugalmas húzópánttal van fel­szerelve, mely célszerűen gummiszallag­ból áll, azonban karkötők vagy harisnya­kötők készítésére használatos drótrúgók­ból is állhat. .5 A húzópánt tetszőleges módon erősít­hető a nadrágra. Így ha pl. a nadrág ere­. detileg ily húzópánttal látandó el, úgy a húzópánt közvetlenül a nadrághoz varrható. Célszerűbb azonban a pántot, 10 végein, fülekkel látni el, amelyek segé­lyével a nadrágra alkalmazott gombokba akasztható. A mellékelt rajzban a találmány sze­rinti, leszerelhető húzópántnak illetőleg e tó húzópánttal ellátott nadrágnak egy példa képpeni, megoldási alakja van feltün­tetve. 1. ábra a leszerelhető húzó pánt nézete; 2. ábra pedig az 1. ábra szerinti húzó­:0 pánttal felszerelt nadrág hátulról nézve. A rajzban feltüntetett húzópánt (a) gummiszalagból áll, melynek mindkét 35 vége a (b, b) kapocsfüleken van keresztül­húzva és az (a) szalagon eltolható (c, c) tolócsatok (d) bordájához van erősítve. A nadrág, a csípők táján, célszerűen, nem varrással, hanem önmagában véve ismert 40 módon, szeggel felerősíthető (f) gombok­kal van ellátva, melyekbe az (a) húzó­pánt (b) kapocsfülei akaszthatók. A húzó­pánt hosszát a (c) tolócsattok eltolásával szabályozhatjuk. Két (c) tolócsatt helyett, 45 természetesen egyetlen tolócsattot is hasz­nálhatunk. Szabadalmi igények. 1. Nadrágtartó, melyet a nadrág hátsó részén, derékmagasságban fekvő, ha- 50 rántirányú és végeivel, a csípők tájé­kán, a nadrághoz erősített hosszvál­toztató szerkezettel ellátott, rugalmas húzópánt jellemez. 2. Húzópánt az 1. alatt igényelt nadrág- 55 tartóhoz, jellemezve mindkét végén kapocsfülekkel és hosszváltoztató szer­kezettel ellátott gummiszalaggal. 3. A 2. alatt igényelt húzópánt megol­dási alakja, melyet az jellemez, hogy 60 a gummiszalag mindkét vége egy-egy kapocsfülön van áthúzva és a szalagon eltolható tolócsatthoz van erősítve. 1 rajzlap melléklettel. Pallas nyomda, Bndapest.

Next

/
Thumbnails
Contents