104353. lajstromszámú szabadalom • Fel nem cserélhető csavardugós bistosítékrendszer

Megjelent 1933. évi szeptember hó 211-én. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG 1ÖIIÍP SZABADALMI LEÍRÁS 104353. SZÁM. Vil/g. OSZTÁLY. Fel nem cserélhető csavardugós biztosítékrendszer. Magyar Siemens-Schuckert-Művek Villamossági R.-T. cég Budapest, mint a Siemens-Schuckertwerke Aktiengesell­schaft foerliii-siemensstadti cég jogutódja. A. bejelentés napja 1930. évi november hó 24-ike. Németországi elsőbbsége 1929. évi november hó 23-ika A talámány kétrészű csavardugós biz­tosítékrendszerre vonatkozik, amelynél a biztosító aljzatban lévő, a fel nem cserél­hetőséget okozó elem szigetelt illesztő hü-5 vely, melynek furatába illik a beillesztett betétnek megfelelően kiképezett talp­csapja. A találmány értelmében az illesztő gyűrű szigetelő teste közvetlenül folyta-10 tódik a betét talpcsapján túlnyúló gallér­ban. Továbbá a betét szigetelő teste a talpcsap fölött a gallér belső átmérőjének megfelelően lépcsőzetes kivitelű. Azáltal, hogy a szigetelő gyűrű úgy van kiké-15 pezve, hogy előre álló gallérban folytató­dik, megvan a lehetősége annak, hogy a biztosító aljzatát úgy képezzük ki, hogy a gyűrű az aljzat üregében ferde állásba nem kerülhet, sem ki nem billenhet, ami 20 az eddigi, illesztő hüvelyes biztosítóknál bizonyos körülmények között bekövetke­zett. E cél eléréséhez a találmány szerinti kivitelnél különleges beillesztett megerő­sítő szerkezetek nem szükségesek. A záró-25 gallér a lépcsőzetes kiképzésű szigetelő testtel bíró betéttel együtt lehetővé teszi, hogy még egy további, f el nem eseréllhető fokozatot alkalmazzunk, amely kiegészíti az illesztő gyűrű és a betét illesztő csapja H 30 által már megállapított fel-nem-eserélhe­tőséget. A csatolt rajzon az 1. ábra a találmány szerinti biztosítót metszetben mutatja; (1) a biztosító talpa, (2) a talpkontaktussín és 35 (3) egy csavarmenetes hüvely. A (4) biz­tosító fej (5) csavarmenetével a (3) hü­velybe fog és belsejében van a (6) betét. A betétnek fémes (7) talpkontaktuscsapja van, mely vezető összeköttetést létesít a (2) talpkontaktussínnel. A (8) illesztő 4 0 gyűrű szigetelő anyagból készült és szű­kebb része magasságban és átmérőben megfelel az alkalmazott (7) talpkontaktus­csapnak. A (8) szigetelő gyűrűnek gallérszerü (9) 45 kiugrása van, mely a tulajdonképeni il­lesztő furat nyílásán túlnyúlik. A (6) be­tét a (8) gyűrű (9) gallérja által képezett kimélyítésnek megfelelően lépcsőzetes ki­vitelű és pedig szigetelő testében közvet- 50 lenül a (7) talpkontaktuscsap fölött lép­csős kiugrása van. A (8) illesztő gyűrű a (9) zárógallért úgy hosszabbítja meg, hogy az az (1) talp üregét a 3 hüvely alatt hosszirányában 55 majdnem teljesen kitölti. Ezzel megaka­dályoztuk, hogy a (8) gyűrű, eltérően az ismert illesztő gyűrűs biztosítóktól, az üregben ferdén álljon és így betét behe­lyezését meg nem nehezíti, illetőleg meg 60 nem akadályozza. A (8) gyűrűt az aljzat­ból való kiesés ellen tetszőleges módon biztosíthatjuk. A feltüntetett megoldás­nál e biztosítás céljából a menetes gyű­rűnek és a vele egy darabból álló i(9) záró 65 gallérnak külső menetük van. így a (8) gyűrűt a (3) menetes hüvelyen keresztül becsavarhatjuk. Miután az teljesen be van csavarva és a 3 menetes hüvelyből ismét kilépett, a hüvelynek és a gyürü- 70 nek egymással ütköző csavarmenetei a kiesést meggátolják. A (8) gyűrű zárógallériát olv mérték­ben is meghosszabbíthatjuk, hogy menete

Next

/
Thumbnails
Contents