104278. lajstromszámú szabadalom • Izzókatóda elektroncsövekhez

Megjelent 193íá. évi szeptember hó 1-én. MAGYAR KIRÁLYI jKE|gB| SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 104378. SZÁM. — vn/d. OSZTÁLY. Izzókatóda elektroncsövekhez. Telefunken Gesellschaft für Drahtlose Telegraphie m. b. H. cég- Berlin. A bejelentés napja 1930. évi augusztus hó 26-ika. Németországi elsőbbsége 1930. évi március hó 27-ike. A találmány oly izzókatód, amely főleg külső vezérlésű csövekhez alkalmas. Azt tapasztalták, hogy izzókatódás csövekben az izzófonalak saját rezgőképességük kö-5 vetkeztében ritmikus kisüléseket, okoznak, amelyek azután a vevőkészülék hangszó­rójában mint zenei hang jelentkeznek és a vételt lényegesen befolyásolják. A találmány értelmében ezt a hátrányt 10 úgy küszöböljük ki, hogy a lazán vagy egyáltalán ki nem feszített fonalat az üvegfalon vagy más szigetelőtesten meg­támasztjuk és ily módon az esetleg jelent­kező rezgéseket csillapítjuk. Ezzel az izzó-15 szál mechanikai rezgéseinek kívánatos csillapításán kivül azt az előnyt is elér­jük, hogy külső vezérlésű csöveknél az izzószál a kisütési folyamat vezérlésére al­kalmas távolságban van az üvegfaltól és 20 ezáltal a vezérlő elektródától. Az izzószá­lat a találmány értelmében célszerűen úgy támasztjuk meg, hogy a fonalat ma­gát hurkoljuk, illetőleg azon csomót kö­tünk, mimellett a hurok vagy a csomó a szigetelő edényfal vagy valamely más szi 25 getelő test egy részére felfekszik. A találmány szerinti elrendezést az ábra mutatja, amelyben (A) az anóda, (G) a vacuumedény üvegfala és (F) az izzószál. Az izzószálnak kb. a középső részén (Ő) 30 hurkot képeztünk, mely az üvegfalra tá­maszkodik. Szabadalmi igények: 1. Izzókatód elektroncsövekhez, azzal jel­lemezve, hogy az izzószál csomóra vagy 35 hurokra van kötve és e csomó vagy hurok a szigetelőanyagból készült üveg­falra vagy egy más, szigetelő anyagból készült tartóra támaszkodik. 2. Az 1. igénypontban védett elektróda 40 változata, azzal jellemezve, hogy a fonál laza vagy egyáltalán nincs kifeszítve. 1 rajzlap melléklettel. Pallas nyomila, Budapest,

Next

/
Thumbnails
Contents