104274. lajstromszámú szabadalom • Síntalpkapocs

Megjelent 1933 . évi szeptember hó 1-én. MAGIAK KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 1042 74. SZÁM. — Va/1. OSZTÁLY. Sintalpkapocs. Vereinigte Stahlwerke Aktieng-esellschaft cég- Düsseldorf. A bejelentés napja 1931. évi március hó 3-ika. A találmány síntalpka.pcsokra vonatko­zik: és abban áll, hogy a kész kapcsot U-alakra hengerelt, kovácsolt vagy sajtolt, előzetes profilból, a szá rvégek vissaahaj-5 Irtásával vagy karimázásáivial készítjük. A szárvégek vi.sszahaj 1 ítása vagy karimá­ziása helyett a végleges alakot az U-alakria hengerelt, kovácsolt vagy sajtolt, előzetes profilból anyageltávolítással is, 10 pl. a megfelelően vastagított, függélyes szárakból való kimarással, gyalulással, va.gy más forgácsoló művelettel létesít­hetjük. A csatolt rajz a találmány két külön-15 böző, megoldási alakját tünteti fel. Az 1. ábrán U-alakra hengerelt, kovácsolt vagy sajítolt elő-profil látható, melyből a kész kapcsot, a 2. áíbra szerint, a szárvégek yissaahajlí-20 tásával vagy kiarimázásával készítjük. A 3. ábra ugyancsak. U-alakra hengerelt, kovácsolt vagy sajtolt elő-profilt mutat, amelyből a kész talpkapcsot a 4. ábra sze­rint, aaiyageltávolíitással létesítjük, amit a megfelelően vastagított, függélyes szá- 25 rákból való kimarással, gyiahilássál, vagy más forgácsoló művelettel foganatosít­hatunk. Szabadalmi igények: 1. Síntalpkapocs, melyet az jellemez, 30 hogy a kész kapocs U-alakra henge­relt, kovácsolt vagy sajtolt előzetes profilból, a szárvégek visszahajlításával vagy karimázásával ván készítve-. 2. Az 1. igényben védett sín talpkapocs 35 megoldási alakja, azzal jellemezve, hogy a kész sínka.poc® U-alakra hen­gerelt, kovácsolt vagy sajtolt, előzetes profilból, a megfelelően vastagított, függélyes szárakból vialó anyageltávo- 40 látással (kimarással, gyalulással, vagy 1 más forgácsoló művelettel) van léte­sítve. 1 rajzlap melléklettel. I'allaa nyomda, Budapest.

Next

/
Thumbnails
Contents