104174. lajstromszámú szabadalom • Siló, kifelé hajlított szélű bádogtáblákból

— 2 — Az (1) bádogtáblák szélei köröskörül önmagában véve ismeretes módon kifelé vannak felhajlítva, miáltal a derékszög­ben meghajlított (2, 3, 4) és (5) szélek 5 keletkeznek A (4, 5) szélek vagy más két szél mentén a találmány szerint a (6) és (7) bádogsávok vannak felhegesztve. Az igy előkészített táblákat a szokásos mó­rion szereljük fel és a szerelés befejezése 10 után a (6) és (7) bádogsávok szabad szé­leit a szomszédos bádogtáblák rajtuk fekvő széleivel összehegesztjük. Ha a silo elkészült anélkül, hogy bádog­tábláit már szerelés előtt láttuk voilha el 15 a bádogsávokkal, akkor ezeket utólag is felhegeszthetjük. Már üzemben levő silók­nál adott esetben elegendő, ha a veszélyez­tetett helyekre utólag hegesztünk fel hádogsávokat. Szabadalmi igények: 20 1. Silo vagy más magasépítmény kifelé hajlított szélű bádogtábliákból, azzal jellemezve, hogy a kifelé hajlított szélű bádogtáblák belső oldalán azok széleire bádogsávok vannak hegesztve. 25 2. Az 1. igényben védett silo foganatosí­sítási alakja, azzal jellemezve, hogy a bádogsávok a felhajlítás által keletke­kezett derékszögű él közvetlen szom­szédságában vannak felhegesztve. 30 3. Mjárás az 1. és 2. igényekben védett silo előállítására, azzal jellemezve, hogy a bádogsávokat szerelés előtt a bádogtáblák két-két szélére ráhegeszt­jük, az így készült bádogtáblákat ösz- 35 szeszereljük és azután a bádogsávok szabad széleit a szomszédos táblákra ráhegesztjük. 1 rajzlap melléklettel. Pallas nyomda, Bvidapes

Next

/
Thumbnails
Contents