104174. lajstromszámú szabadalom • Siló, kifelé hajlított szélű bádogtáblákból

Megjelent 1932. évi július hó 15-én. MAGYAR KIRÁLYT SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 104174. SZÁM. — XVI/b. OSZTÁLY. Siló, kifelé hajlított szélű bádogtáblákból. llolf Augrust igazgató Berlin. A bejelentés napja 1931. évi január hó 29-ike. A kifelé hajlított szélű bádogtáblákbch a szélek összecsavarolása útján készült silóknak és másefféle magasépítmények­nek az a hátrányuk, hogy tömítettségük, 5 különösen a szélek kereszteződési helyein, nehezen érhető el. E helyekre tömítőzsi­nórokat és tömítőmasszát szokás betömni, vagy pedig a széleket összecsavarolás előtt tömítőfelületeiken kittel kenik be, 10 mindennek dacára azonban az összecsava­rolt szélek idővel lasankint mégis újból tömítetlenekké válnak. A bádogtábláknak és azok széleinek kimerevítését is sokféle módon kísérelték már meg, hogy azokat a 15 rájuk ható belső nyomás következtébeni kidomborodástól megóvják; mindeme ja­vasolt megoldások azonban gyakorlatilag értéktelenek, vagy pedig olyan drágák, és körülményesek, hogy alkalmazásuk 20 szóba sem kerülhet. A találmány szerint a fenti hátrányo­kat egyszerű módon azzal küszöböljük ki, hogy a kifelé hajlított szélű bádogtáblák belső oldalainak széleire bádogsávokat 25 hegesztünk. E bádogsávokat előnyösen a kihajlítással keletkezett derékszögű élhez lehető legközelebb hegesztjük rá a bádog­táblákra, és így ezek az egymás mellett fekvő éleket szélességükkel lapolják át. 30 Ily, módon azok az összekötőcsavarok, melyeknek a kihajlított széleket össze kell tartaniok, teljes mértékben tehermente­sülnek. A bádogtáblák derékszögben fel­hajlított szélei a nyomásnak így már nem 35 engedhetnek és a csavarlyukak nem hósz­szabbodhatnak meg. A derékszögű kihajlí­tások ily módon való épségben maradása a merevítést teljes mértékben biztosítja, annál is inkább, mert ilyen felépítésnél 40 a szélek összeköttetésére kevesebb csavar is elegendő és a széleket a kisebb számú csavarlyuk kevésbbé gyengíti. A ráhegesz­tett bádogsávokkal bárminemű tömítő­massza nélkül a silónak olyan jó tömített­ségéit érjük el, melyet eddig egyáltalán 45 elérhetetlennek tartottak. A hegesztésnek a szerelés szempontjából kényelmes módját érjük el, ha a bádog­táblák két szélére a bádogsávokat már előre ráhegesztjük. Az; ekként előkészített 50 tábláknak szerelés után a silo belső olda­lán már megvannak az összes varratokat kétoldalasan átlapoló bádogsávjai. Ezeket a bádogsávokat tehát ekkor már csak szabad széleikkel a szomszédos táblák 55 mellettük fekvő éleinek széléihez kell he­geszteni, hogy a merevítést és tömítést tökéletessé tegyük. A keresztezés! helye­ket is megfelelő alakra vágott bádogsávok fedik le, melyeket helyükön szabad szé- 60 leik ráhegesztésével biztosítunk. A találmány szerinti silót egy példa­képem foganatosítási alakjában alanitiak­ban részletesebben ismertetem, a csatolt rajzzal kapcsolatban, melyen az 65 1. ábra kifelé hajlított szélű bádogtáb­lákból készült siló oldalnézete, melynek belső éleire belülről bádogsávok vannak hegesztve, a 2. ábra egy bádogtábla kívülről szem- 70 léit távlati képe, a tábla két élére fel­hegesztett bádogsávokkal, a 3. ábra két ilyen bádogtáblának össze­szerelt és hegesztés utáni állapotbani metszete, nagyobb léptékben, a 75 4. ábra a felszerelt, kész silofal egy részének elölnézete, az 5. ábra pedig a 4. ábra A—B vonala menti metszet.

Next

/
Thumbnails
Contents