104129. lajstromszámú szabadalom • Forgódugattyús-gép

Megjelent 193a. évi március Só 16-án. / x; MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEIRAS 104129. SZÁM. — Vd/3. OSZTÁLY. Forgódugattyús-gép. Knorr-Bremse Áktiengesellschaft cég- Berlin-Lichtentoerg-. A bejelentés napja 1931. évi január hó 20-ika. Németországi elsőbbsége 1930. évi február hó 20-ika. A hengerben excentrikusain ágyazott duga tit y ú dobbó 1 ós ebben sugárirányban eltolható tolattyúdugatty úból álló forgó­dugattyús gépeiknél egyrészt a dugattyú-5 dob homlokvégei és a henger fedők közötti kielégítő tömítés és másrészt lehetőleg siúrlódásxnentes járás biztosítására eddig­elé a hengerfedőikbe edzett futógyűrűket helyeztek, be, melyeken a dugattyúdob 10 hoinlokvégem elrendezett, ugyancsak ed­zett gyűrűik futnak. Emellett a dugattyú­dob és a hengerhez képest axiális irány­ban mozdulatlan tengely közötti ékkap­csolat kiképzésié olyan volt, hogy a du­í5 gattyúdob, a szükséges csekély határok között, a tengelyhez képest elcsúszhatott. Ezek az eszközök azonban nem gátolhat­ták meg mindig, hogy a dugattyúdob ne fusson egyoldalt az egyik hengerfalon és 20 így nem sikerült ezeknek a részeknek kor­rodálását meggátolni. A találmány szerinti gép a dugattyú­dobnak a hengerfalon való futását a du­gattyúdob és a nekifutó nyomást felvevő 25 gyűrűk végei között fekvő egy-egy rugó­val gátolja meg. A dugaittyúdob, önmagá­ban ismert módon, úgy van a mozdulat­lanul ágyazott tengellyel összekötve, hogy véle szembein csekély mértékben eltolód­hat. 30 A rajz a találmány szerinti gép metsze­tét ábrázolja. A hengeres (a) géptokban az excentri­kusan ágyazott (b) dugattyúdob forog. A (b) dugattyúdob 6S £1 (c) tokfedők kör 35 zött ismert módon meghagyott csekély (d) játékköz nagyságrendje a miUiméter törtrésze. Az (e) golyós csapágyak és a dugattyú­dob közé helyezett (f) rugók a (b) du- 40 gattyúdobot a (c) tokfedőktől mindig egy­forma távolságban tartják. Ahelyett, hogy az (e) csapágyakat, a rajzban feltüntetett módom, a dugattyúdobba ereszitenők be, a henger falakba is beeresztjük őkeit. 45 Szabadalmi igény: Forgódiigattyús gép, a hengeres tokban excentrikusan ágyazott dugattyúdob­bal, melynek sugárirányú hasi tékái ban dugattyútola.ttyúk eltolhatók, jelle- 50 naezve az (e) nyomócsapágyak és a (b) dugattyúdob között elrendezett, a du­gattyút a (c) tokfedőktől állandó tá­volságban tartó (f) rugókkal. 1 rajzlap melléklettel. Pallas nyomda. Budapest.

Next

/
Thumbnails
Contents