104113. lajstromszámú szabadalom • Összecsukható vasbútor

Megjelent 1932. évi március hó 34-én. , MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 104113. SZÁM. — XVI/f. OSZTÁLY. Összecsukható vasbútor. Rachmann & Schulz Berlin-Neuköln. A bejelentés 1931. évi április hó napja 15-ike. A találmány összecsukható asztal, vagy ülő-, illetve fekvő vasbator. A találmány lényege, hogy az ülő-, fekvő- vagy asztal­lapot tartó állvány acélcsövekből készül, ö melyeknek csekély súly mellett is nágy a szilárdságuk. A vascsőállvány további előnye az is, hogy az ülő-, telkvő- vagy asztallap egyszerű eszközökkel, például gömbölyű kampókkal könnyen felerősít-10 hető, hosszú rudak pedig teileszkópszerűen csatlakozó darabokból képezhetők. A csatolt rajzon a találmány szerinti többféle bútor van feltüntetve. Az 1. ábra egy szék távlati képe. A 15 2. áíbra az előbbihez tartozó részlet na­gyobb léptékben. A 3. és 4. ábra két fekvőszék oldalnézete. Az 5. ábra ágy távlati képe. A 20 6—11. ábrák hozzátartozó részletrajzok. A 12. ábra egy ágy oldalnézete, a 13. ábra hozzátartozó felületnézet. A 14. ábra a nem egészen összecsukott ágy oldalnézete, a 25 15. ábra az egészen összecsukott ágy távlati képe. A 16. ábra nagyobb léptékű részletrajz. Az 1. ábrán feltüntetett szék (2) ülése az (1) vasesőkeret felső harántrúdjával csuk-30 iósan összekötött falap, melynek mellső széléhez az állvány másik keretének felső harántrúdjára ráakasztható (3) kampók vannak erősítve. E kampóiknak egy-egy (4) oldalnyúlványuk van (2. ábm), melyre 35 a kampót rögzítő (5) hüvely tolható. A szék (6) támlája csuklósain van összekötve az (1) kerettel. A szék támla nélkül is használható. Azonos szerkezettel asztal is készíthető. A 3. ábrán feltüntetett fekvőszék is két 40 csuklós (1) vasosőkeretből van összetéve, melyekhez kötött vászonlapon feküdni le­het. Az egyik kerettel csuklósan össze­kötött és szabad végén fogazott (7) rúd fo­gai a másik keretből kiálló peckekbe 45 akaszthatók. Ilyen rögzítő, illetve mere­vítő rúd a szék mindkét oldalán alkal­mazható. A 4. ábrán feltüntetett fekvöszék az előbbihez hasonló, csakhogy egyrészt láb- 50 támasztó toldata is van, másrészt az (1) keretekkel csuklós- négyszöget képező kar­támlája, melyhez az átlóirányban fekvő kimerevítő (8) fogasrúd egyik vége csuk­lósan csatlakozik. 55 Az 5. ábra szerinti nyugágy (12) pony­;V tl Jíi <1Z ollószerüen csuklós (9) rudakból képezett állványhoz erősített (1) acélcső­kereten (6. ábra) van kifeszítve, a (11) ru­gókkal az (1) kerethez kötött (10) haránt- 60 hevederek fölött.. A nyugágy keretének lábfelőli (14) harántrúdjia egyik végén (8. ábra) a keret oldalsó rúdjával (15) csavar­ral van oldhatóan összekötve. A csavar eltávolításával a (14) rúdnak ez a vége 65 szabaddá tehető és a (14) mid a (12) ponyva (13) korcába dugható (9'. ábra). A ponyva másik harántszéle (16) ko-rcra van varrva, melybe (17) rudat dugunk és e rúdnak ol­dalt kiálló végeit a (20) fejtámasz (5. és 70 10. ábra) (19) kampóiba akasztjuk be. A beakasztott (17) rudat (18) rugók (11. ábra) rögzítik. A (20) fejtámla és a féklap haj­latánál az (1) keret felső harántrúdjába akasztjuk be a ponyvát rugékony (19) 75 kampókkal (9. ábra). A fejtám kerete csuklósan csatlakozók az összecsukható állványhoz (11. ábra) úgy, hogy ha ezt az

Next

/
Thumbnails
Contents