104097. lajstromszámú szabadalom • Cipész-ár

, Megjelent 1933. évi március hó 1-én. MAGYAR KIRÁLYI ^^^^ SZABADALMI RÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 104097. SZAM. — I/b. OSZTÁLY. Cipész ár. Szoiuolai Géza csizmadiasegéd Székesfehérvár. A bejelentés napja 1931. évi január hó 5-ike. A lábbeliek orrán végzendő javítás, mint pl. foltozás tudvalevőleg a legtöbb esetben időtrabló babramunka, mivel a javítandó hely belülről kézzel nem köze-5 líthető meg annyira, hogy a kívülről be­szúrt árral létesített lyukba a tűzőfoná­lon megerősített tűt belülről találgatás nélkül bevezethessük. E hátrányt a tailálmánybeli cipész-ár 10 megszünteti és pedig azzal, hogy nyelét előnyösen mágnesezett acélból készítjük és egyik végében létesített, hosszanti fu­ratában csavarral vagy csavarorsóval erősíthetjük meg a tulajdonképpeni árt, 15 úgy hogy utóbbi a tűzőfanálon megerősí­tett tűt a tűzéskor magához vonzza és az ár kihúzásakor azt szúrt lyukba vezeti és így a lyuk bizonytalan keresgélése meg­szűnik. 20 A mellékelt YiSIJZ <1 találmányt két pél­daképeni kiviteli alakban tünteti fel. Az 1. ábrabeli példa szerint a mágnese­zett acélból készült, szokásos alakú és mé­retű (a) nyél végében hosszanti (b) furat 25 van, melybe a tulajdonképpeni ár töve dugható. Az ár bedugot tövét (c) csavar­ral rögzítjük, úgy hogy az ár hegye is mágnes lesz, miért is ha azt a láb­beli orrába beszúrjuk és a tűző­fonálon megerősített tűt belülről a 30 lábbeli orra felé vezetve, a mágneses ár­nak csak a közelébe hozzuk, ez a tűt ma­gához vonzza és azt eredményezi, hogy az ár visszahúzásakor a tűzőfonál tűjének hegye az árral szúrt és szabaddá váló 35 lyukba hatol, vagyis a lyukkeresés elma­rad. A 2. ábrán bemutatott kiviteli példa a fentleírttól csupán annyiban tér el, hogy az ár tövének felvételére való (d) furat 40 alkotó mentén több helyen fel van ha­sítva és az (a) nyél e furatos részén cél­szerűen kissé kúpos külső menetek van­nak vágva, úgy hogy a furatba dugott ár a csavaranyamenetes (e) hüvellyel ismert 45 módon befogható. Szabadalmi igény. Cipész-ár, melyre jellemző, hogy mágne­sezett acélból készült nyélből és ennek hosszanti furatában csavarral,vagy csa- 50 varanyával megerősített árból áll, úgy hogy utóbbi a tűzőfonálon megerősí­tett tűt a tűzéskor magához vonzza és az ár kihúzásakor a szúrt lyukba ve­zeti. 55 1 rajzlap melléklettel. Pallas nyomda, Budapest.

Next

/
Thumbnails
Contents