104094. lajstromszámú szabadalom • Készülék galvanikusan bevonandó tömegcikk befogadására

Megjeleni; 1933. évi március hó 1-én. MAGTAR KIRÁLY! jHMj| SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 104094. SZÁM. — XVI/'e. OSZTÁLY. Készülék galvanikusan bevonandó tömegcikkek befogadására. Siemens & Halske A. G. Hauptniederlassung- in Berlin, Zweigniederlassung' in Wien. A bejelentés napja 1930. évi október hó 17-ike. Németországi elsőbbsége 1929. évi október hó 18-ika. Tömegcikkeknek, különösen kisméretű sik mozgató elemcsoport a lemez másik tömegeikkekneik, mint csavaroknak, ru- végén támadó és megszakításokkal két 40 góknak, csapoknak, stb. egyszerű módon különböző magassági helyzet között moz­jó galvanikus bevonattal való ellátása gaitja, a lemezt. E két különböző mozgást 5 végett a találmány értelmében ezeket a létesítő elemcsoport összjátéka azt ered­tárgyakat szitaszerűem lyukgatott, fel- ményezi, hogy a lemez folytonosan ferde álló peremmel ellátott lemezen helyezzük helyzetekben van, egyik vége hol maga- 45 el és ezt a lemezt egy külön szerkezettel sabb, hol mélyebb, mint n másik vége, állandó mozgásban tartjuk. Ennél a szer- úgy hogy a lemezen lévő tárgyak rázkó-10 kőzetnél tehát sok időt takarítunk meg az dásszerű mozgást végeznek, vagyis a le­ismert készülékekkel szemben, mert en- mezen alternatíve ide oda mozognak, nél a galvanizálandó tárgyakat a lemezre A rajz a találmány szerinti szerkezet 50 ráönthetjük. Másrészt előnye a szerke- példakénti megoldását vázlatosan mu­zetnek, hogy a tárgyak folytonosan mo- tatja. Az (1) kádban van a lemezalakú (2) . 15 zognak, úgy hogy aránylag rövid idő anóda. A katódát a lyukgatott (3) lemez alatt egyenletes bevonatot kapunk. Az új képezi, mely szagélyén fel van peremezve, szerkezet különösen előnyös chrom-, nik A (3) lemez egyik (5) vége a (6) csukló- 55 kel- vagy ónbevonatok létesítésére, mert y,a n forgatható, vagy ott megerősített (7) alkalmazásánál elesnek azok a nehézsé- emeltyűvel áll összeköttetésben, mely-20 gek, amelyek egyébként e fémekből való iy e i a (8) excenter által állandóan bevonatok készítésekor felmerülnek. Ha jl a jtott (9) rúd ugvancsak csuklósan van ugyanis a bevonandó tárgyakat nemi összekötve. Hogy a (3) lemezt mint kató- 60 egyenkint függesztjük a fürdőbe, ami kis dát kapcsolhassuk, a (7) emeltyűnek jól tárgyaknál rendkívül időrabló és drága vezető magja van. Ezt a magot szigetelő 25 munka, akkor az ismert eljárások közül V éteg borítja. A magot egy áramforrás csak azok jöhetnek tekintetbe, amelyek- negatív pólusára kapcsoljuk. Szükségesé­nél dob, illetőleg hmtaszsrű szerkezetek- t(én a (7) rú d rugalmas is lehet, amikor 65 kel dolgozunk. Ezeknél a szerkezeteknél azt a (6) pontban merven erősíthetjük azonban sok esetben megszakad a lecsapó me g . Ekkor az áram a (6) pontban két 30 folyamat, ami — ha csak rövid ideig is helytálló rósz között folyik át. tart — fénytelen és törékeny bevonatot A (3) lemez másik (10) végén támad a eredményez. Ezt a hátrányt az új szerke- (n) rú ( j, m e iy a (1 2 ) tárcsán excentriku- 70 zetnél elkerültük. san van megerősítve. A (12) tárcsát pl. Célszerű, ha a lemezzel két különféle a rajzban fel nem tüntetett óramű moz-35 módon ható hajtó szerkezetet kötünk gatja. A (13) tengelyen második (14)i - ^ össze. Így pl. előnyös, ha a lemez egyik tárcsa és ezen egymással szemben (180) végén támadó hajtóelemek a lemezt ál- fokkal eltólt két (15) ütköző van. A raj- 75 landóan ide-odaniozgatják, míg egy má- zolt helyzetben az alsó (15) ütköző a (17)

Next

/
Thumbnails
Contents