104071. lajstromszámú szabadalom • Elmerülés ellen biztosított csónak

Meg-jelent 1932. évi március hó 1-én. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 1040*71. SZÁM. — XV/a. OSZTÁLY. Elmerülés ellen biztosított csónak. Moravcsik János mozgőszínház engedélyes Kiskőrös. A bejelentés napja 1930. évi május hó 26-ika. A találmány elmerülés ellen biztosított csónak, melynek nagy előnye, hogy ha vihar éri is a csónak,ázókat a vízen s a csónakot a hullámok megtöltik is vízzel, b avagy a csónak bármilyen részén léket vagy sérülést kap, nem merül el, a csóna­kázók minden veszedelem nélkül érhetnek partra. A mellékelt rajzon az IO 1. ábra. a csónak alapnézetét, a 2. ábra a csónak hosszmetszetét, a 3. ábra a csónak keresztmetszetét ábrá­zolja. A találmány lényegében abban áll, hogy i5 a csónak teknőjét, mint aat az 1. ábrán (T, TI) mutatja, körösikörül rekeszeikre osztott légkamrák (1, 2, 4, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19) veszik körül, va­lamint a csónak teknőjében (T, TI) ellie­•20 lyezett (5, 9, 11, 14) légkamrák, melyek úgy egymástól, mint kívülről is teljesen légmentesen vannak elzárva. Bármely helyzetbe is kerüljön a vízben a csónak, a légkamrákba víz nem hatolhat be. A 35 légkamrák úgy vannak méretezve, hogy a megszabott terhelésen felül, ha a csónak teknő je (T, TI) is megtellene vízzel és a légkamrák (1, 21, 3, 4,5, 6, 7, 8, 9.10,11,12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19) V., részébe; erős 30 megsérülés folytán víz, kerülne, a csónak még mindig biztosan marad a víz fel­színén s partraevezhető vele. A légkamra kilyukadása esetén, ha az a vízben levő részién történik is, a víz neim töltheti meg 35 a kiilyukadt kamrát, mert a kaimra ilyen­kor a buvárharang módjára működik, a levegő összepréselődik és a víz további behatolását megakadályozza. A csónak oldalra, billenését az, oldali légkaimrák (4, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 15), vala- 40 minit a csónak teknőjében helyetfoglaló terhelés m egakadá lyoziza. A csónak nagyságát ós a légkamrák számát a terhelések nagyságához vi­szonyítva, szabhatjuk meg. A csónak és 45 légkamrái készülhetnek fából, fémleme­zekből, gumiból, stb. Az 1. ábra (a) jelzése szerint a 3. számú légkamrán felülről légmentesen lezárható ajtócska helyezkedik el melyen keresztül a 50 légkamrába ételek, italok, értéktárgyak, stb. elhelyezhetők. A csónak légkaimráinál fogva, alig me­rül a vízbe, így a legcsekélyebb vízben is könnyen elmegy. 55 A csónak meghajtása történhetik eve­zőkkel, motorral, vagy bármelynemű hajtók észülékkel. Ha a csónak teknőjét a hullámok meg­töltenék vízzel, a esónak teknője alján, 60 ,(1. ábra) (T, TI) elhelyezett (B., Bl) (kinyitható és elzárható) csapok kinyitá­sával a csónak teknőjében levő víz kifo­lyik, mert a légkamrák a vízzel megtelt csónak teknőjét fenntartják s a víz a köz- 65 lekedő-edények törvénye szerint a (B, Bl) kinyitott csapokon a (T, TI) csónak­teknőből lefolyik, azon mélységig, amed­dig a csónak a vízbe merül. Szabadalmi igények: 70 1. Elmerülés ellen biztosított csónak, az­zal jellemezve, hogy a csónak teknőjét egymástól és kívülről légmentesen kii-

Next

/
Thumbnails
Contents