104035. lajstromszámú szabadalom • Lábfék kerékpárokhoz

Megjelent 1932. évi február lió 1-én. MAGYAR KIRÁLYI ^^^^ SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 104035. SZÁM. XX/C. OSZTÁLY. Lábfék kerékpárokhoz. Láng- Tibor mechanikus Budapest. A bejelentés napja 1930. évi szeptember hó 1-je. A találmány hátrafelé történő lábnyo­máéra működésbe jövő lábfékre vcxnatko­zik kerékpárokhoz. Ismeretesek hátrafelié történő lábnyo-5 másira működésbe jövő olyan lábfétkeik amelyek a hátsó kerék tengelyének agyá­ban vannak elrendezve, ezek azonban igen költségesek és kevéssé megbízhatók. A ta­lálmány szerinti lábfék előállíltásfil költ-10 ségei az eddigieknél lényegesen kisebbek és működése megbízhatóbb. A mellékelt rajz a találmány szerinti lábfék példakénti foganatosítás! alakja,t szemlélte ti. Az 15 1. ábra a lábfék keresztmetszete; a 2. ábra hosszmetszete és a 3. ábra a lábfék oldalnézete. A kerékpár járása közben a bajitóláine a (3) lánekereket állandóan forgatja. 20 A (3) lánckerék belsejében a (2) kilincs­kerék vain. Járás közben e (2) kilincs­kerék nyugalmi helyzetben vaai és csiak a (3) lánckerék forog. Fékezésnél a lábítót a járássia] ellenkező irányba, azaz hátra­felé nyomjuk, amikor is a (4) akasztó- 25 kilincs a (2) kilincskereket forgásba hozza. A (2) kilincsfcarék tengelyére a (9) fogaskerék vain ékelve, mely tehát a ki­lineskerék forgásánál vele együtt forog és a járulékos (11) fogasrudait működteti. 30 A (11) fogasrúdba a fék Bowden-drótja van erősítve, úgy hogy fékezésnél a fo­gasríul a fékpofákat meghúzza. A találmány szerinti lábfék működése a következő: 35 A lábító hátrafbrígiatásánál a (2) kilin cs -kerékkel együtt a (9) fogaskerék is for­gásba jön és a (11) fogasrudat működteti, xnely a belé erősített (12) Bowdem-drót segítségével a fékpofákat meghúzza. 40 Szabadalmi igény: Lábfék kerékpárokhoz, jellemezve a lámc­kerék belsejében elrendezett kilincs­művel, valamint a kilincskerék temge- 46 lyére ékelt, a fékkel kapcsolt fogas­rudiat működtető fogaskerékkel. 1 rajzlap melléklettel. Pallas nyomda, Budapest.

Next

/
Thumbnails
Contents