103728. lajstromszámú szabadalom • Kézi szegecselőgép

Megjelent 1931. évi december hó 1-én. MAGYAR KIRÁLYI JB«H| SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 103728. SZÁM. — lXa/b. OSZTÁLY. Kézi szegecselőgép. Karnuts Béla szerszámlakatos Pesterzsébet. A bejelentés napja 1930. évi julius hó 25-ike. A találmány tárgya kézi szegecselőgép, zárja. Elölről a tokot a lemezek között A találmány szerinti szegecselőgépnek helyet foglaló, szintén csavarokkal meg­lemezes tokja van, amelynek csapjai egy erősített (4) vezetősín zárja, célszerűen négyszögkeresztmetszetű ütő- Az (1) és (2) lemezeit között a eélsze-5 rudat vezetnek. Az ütűrúd egyik, célsze- rűen lapos, négyszögkeresztmetszetű (5) 45 rűen kiszélesedő vége a tokból kinyúlik, ütőrúd foglal helyet, amelynek (6), ill. (7) másik, célszerűen keskenyülő vége pedig a hornyai a tokon keresztülimenő és az (1) és tokhoz erősített szájdarab vezetőhornyáig (2) lemezekben megerősített (8), ill. (9) ér; az ütőrúd kinyúló végére gyakorolt csap okai fogják körül, mimellett a hosz-10 ütés útján annak keskeny vége rugóhatás szabb (7) horonyban egyik végén a (9) 50 ellenében ezen vezetőhoronyba szorítható, csapnak, másik végén pedig a horony ol-A tokba az ütőrúdra merőleges hüvely dalfalának nekifeszülő (10) rugó van. Az csappaintható, amely a rugóhatás ellené- (5) ütőrúd hátsó vége a tokból kinyúlik ós ben felnyomható adogatóvillát vezeti. Az (11) fejet hordja, míg keskenyülő mellső 15 adogatóvilla a tokhoz erősített és a hü- vége a (12) nyelvet képezi, amely a tok 55 vellyel párhuzamos, a szegecssorozat ve- mellső alsó részéhez erősített (18) szájda­zetésére való vezetősínt vesz körül és a rab (14) vezetőhornyába nyúlik, sínen ülő szegecssoa-ozatot leszorítja, úgy A tok, felső részén, a tok (15) csapja kö­hogy a szegeossorozat első szegecse min- rül elfordítható kétkarii (16', 16") emel-20 denkor a tok alsó részéhez erősített száj- tyűt hordja, amelynek alsó (16") karjához 60 darab vezetőhornyába nyomul és abból az (17) fej van csukósan hozzáerősítve. A ütőrúd segítségével a szegecselendő (17) fej az (1) lemez vastagabb mellső ré­tárgyba üthető. széliek (18) furatában lévő (19) rugó ha-A rajz a találmány egy példaképpeni tása alatt áll és ezen rugó hatása alatt a 25 foganatosítási alakját ábrázolja. A raj- tok felső furatán át betolható (20) hüvely 65 zon az hátsó falának vájatába nyomul ós az 1. ábra a, találmány szerinti szegecselő- utóbbit helyzetében rögzíti, gép oldalnézete és részben metszete a tok A (20) hüvely felső (21) fedőlapjának fedőlemezének eltávolítása után, a furatán át a (22) pecek nyúlik ki, amely 30 2. ábra a gép metszete az 1. ábra II—II pecek, alsó végén, a (4) vezetősínt körül- 70 vonala szerint, a vevő (24) adogatóvillát hord. Az adogató-3. ábra- a gép metszete az 1. ábra III—III villa a (21) fedőlapnak nekifeszülő és a vonala szerint, végül a (22) peceket körülvevő (23) rugó hatása 4. ábra a gépet elölnézetben ábrázolja, alatt áll. A (22) pecek a (24) adogatóvilla -35 A 2—4. ábrák az 1. ábrához képest na- val egyiitt a (20) hüvelyben fel-, leosúsz- 75 gyított léptékűek. tatható. A (4) vezetősínen a felülről betol -A szegecselőgép tokja csavarokkal egy- ható (25) szegecssor foglal helyet, amelyet máshoz erősített két (1) és (2) lemezből a (24) adogatóvilla a (23) rugó hatása áll, amelyek közül egyiknek felhajtott (3) alatt leszorít, úgy hogy a (25) szegecssor 40 szegélye van, amely a tokot feliil és hátul első (25') szegecse (3. ábra) a (13) szájda- 80

Next

/
Thumbnails
Contents