103634. lajstromszámú szabadalom • Napellenőző napfürdözők részére

Megjelent 1931. évi november hó 16-án. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 103634. SZÁM. — XXI/a. OSZTÁLY. Napellenző' napfürdőzök részére. Pilon Vilmos kereskedő Budapest. A bejelentés napja 1930. évi julius hó 29 ike. A találmány összecsukható és könnyen hordozható ellenzőre vonatkozik, mely a napfürdőzök fejét beárnyékolja és így a napfürdőzőt a nap vakító hatásától, vala-5 mint a fejfájástól és esetleg a napszúrás­tól megvédi. A találmány szerinti ellenző lényegé­ben az árnyékot vető sátorlapból és az ezt megtámasztó rudazatból áll, mely csuk-10 lók körül összehajtható vagy rugalmasan összegöngyölhető, hogy ilyenformán az ellenző használaton kívül kis helyen el­férjen és könnyen hordozható legyen. Az ellenzőnek oly megoldási alakja is 15 van, mely fekvőhelyül való szövetsávval kapcsolatos, hogy használója nem kény­telen a földre feküdni és fejpárnáját sem kell a földre tenni. A csatolt rajz a találmány szerinti el-20 lenző két példaképem megoldási alakját távlati ábrázolásban szemlélteti. Az 1. ábra szerinti megoldásnál a nap­fürdőző fejének beárnyékolására az (1) sá­torlap szolgál, mely szövetből, bőrből vagy 25 hasonlóból készül és akkora, hogy felállí­tása után egy emberi fej, esetleg a vállak is, kényelmesen elfér benne. A támasztó rudazat a (2) és (3) hajlékony acélszala­gokból áll, melyek az (1) sátorlap szélébe 30 vannak bevarrva. Az acélszalagok végei a sátorszövetből kiállnak és a (4), illetve az (5) farúdhoz vagy talpakhoz vannak erősítve; az összeerősítés történhetik csa­varokkal, de lehet oldható is. Lehet pl. a 35 (4) és (5) rudakon nyílásokat vagy fura­tokat elrendezni, melyekbe a (2) és (3) szalagok szorosan illenek és csak a súrló­dás által tartatnak helyben, tehát köny­nyűszerrel kihúzhatók. Ilyen módon a talpak a sátorszövettől eltávolíthatók, 40 ami az ellenző csomagolását megkönnyíti. Az (1) szövet alatti félhenger alakú te­ret hátul a (6) szövetdarabbal zárhatjuk el, melyet a (3) acélszalag rugalmassága kifeszítve tart. Hogy a sátorszövet esetle- 45 ges gyűrődését elkerüljük, közepe táján a (7) rudat rendezhetjük el, mely lehet a szövethez erősítve vagy lehet egészen kü­lönálló, olykép, hogy azt az ellenző fel­állítása után a (2) és (3) acélszalagok alá 50 nyomjuk, ahol minden külön megerősí­tés nélkül megmarad. Ha az ellenzőt nem használjuk, az (1) szövetet a (2) és (3) sza­lagokkal együtt összegöngyölhetjük és esetleg hengeres tokba csúsztathatjuk. 55 A 2. ábra szerinti megoldásnál az el­lenző sátorlapjának összecsukását nem a tartórudak hajlékonysága, hanem az azo­kon elrendezett csuklók teszik lehetővé; az ellenző emellett fekvőhelyül való szö- 60 vetsávval áll kapcsolatban, mely termé­szetesen az 1. ábra szerinti megoldásnál is minden nehézség nélkül alkalmazható, valamint a 2. ábra szerinti megoldás is használható a fekvőhelyül szolgáló szö- 65 vetsáv nélkül. A sátorlap a 2. ábra szerint lényegében az egymásra merőleges (8) és (9) lapok­ból áll, melyek egyetlen meghajlított szö­vetsávból készülhetnek. A megtámasztást 70 a (10) és (11) rúdpárok végzik, melyek a földre fektethető (12) és (13) talpak meg­felelő furataiba vannak beszorítva. A rúdpárok fölül egy-egy vízszintes rúddal kapcsolódnak melyek közül a hátul fek- 7? vőt a rajzon fel is tüntettük és (14)-gyei jelöltük. A (10) vagy (11) rúdpár vízszin­tes rúd jávai U-alakot képez, melynek két

Next

/
Thumbnails
Contents