103630. lajstromszámú szabadalom • Kézi főzelékvágó és aprítókészülék

Szabadalmi igények: 1. Főzelékek, száraz zsemlye és hasonlók vágó- és aprítókészülék, melyet az jel­lemez, hogy az két oldhatóan összeerő­sített részhői, nevezetesen szerszámlap­ból és szersfflámtartóból áll. 2. Az 1. igény szerinti készülék kiviteli alakja, melyet az jellemez, hogy szer­számlapjának két (f') ihosszszóle a szer­számlaptartókeret két hosszoldalának megfelelően kb. negyedhenger-alakban van meghajlítva, hogy továbbá a szer­számlap egyik keresztoldalának a szer­számlaptartó egyik (c) keresztoldala alá nyúló, lépcsősen beugró (d) nyúl­ványa, a szerszámlap másik kereszt­oldalának pedig a szerszámlap síkjára merőleges és a szerszámlaptartó másik (c) keresztoldalához illeszkedő (e) nyúl­ványa van. 20 3. Az 1—2. igény szerinti készülék ki­viteli alakja, melyet az jellemez, hogy szerszámlaptartó U-alakban meghajlí­tott gömbvasból és annak szárait össze­kötő (c) lécekből, ill. pántokból áll. 25 4. Az 1—3. igény szerinti készülék ki­viteli alakja, melyet az jellemez, hogy a szerszámlapnak meghajlított (f') hossz-szélei, valamint egyik a szerszám­lap síkjára merőlegesen kihajlított (e) 30 nyúlványa a szerszámlaptartó hossz­száraira, ill. egyik keresztlécéhez ru­galmasan feszülnek. 1 rajzlap melléklettel. I'allas nyomda, Budapest.

Next

/
Thumbnails
Contents