103622. lajstromszámú szabadalom • Kombinált üstháztakaréktűzhely

1 Megjelent 1931. évi november hó 16-án. MAGYAR KIRÍ 1TI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 103622. SZÁM. — Il/h. OSZTÁLY Kombinált üstház-takaréktűzhely. Becsák Béla épület- és műlakatosmester Szarvas. A bejelentés napja 1931. évi március hó 30-ika. A találmány oly takaréktűzhelyre vo­natkozik, amely szükség esetén, néhány fogással, üstházzá alakítható és ha mint üstházat már nem akarjuk használni, 5 könnyen ismét takaréktűzhellyé alakít­ható át. A kombinált üstház-takaréktűzhely egy célszerű, példaképeni kiviteli alakját a csatolt rajz egy-egy (részben metszett) 10 oldalnézetben szemlélteti. Az 1. ábra a tűzhely részben metszett ol­dalnézete, üstház gyanánt használva. A 2. ábrán a tűzhely takaréktűzhellyé át­alakított formában látható. 15 A találmány szerinti és vaslemezekből összeszegecselt tűzhelynek a rajzon, jobb­oldalt feltüntetett része, amelyben az (S) sütő van elhelyezve, az általában ismert takaréktűzhelyeknek megfelelően van 20 kiképezve. A tűzhely elől, a rajzon baloldalt fekvő része, a találmány értelmében, mé­lyebbre nyúlik és mellső oldalán két egy­más felett fekvő (TI) és (T2) tüzelőajtó-25 val van ellátva. Az (R) rostély a tűzhely fenekét al­kotó, öntöttvaskeretbe foglalt (F) samott­lapba van építve, amelynek súlypontja alatt a (K) tartóhoz csatlakozó és (B) 30 karon ágyazott (E) emeltyű támad. Az utóbbinak másik végén megfelelő (F2) fogantyú lehet kiképezve. Az 1. ábrán feltüntetett helyzetben, amikor a tűzhely (F) feneke, az (R) ros-35 téllyal, mélyen a tűzhely (L) lapja alatt fekszik, az (tl) üst az (F) fenék és az (L) lap által határolt térbe ereszthető. Ily esetben a tűzhely lapját, az üst átmérőjé­nek megfelelő átmérőjű környílással ki­képezett lappal kell kicserélni. 40 Ha az üst használatakor az (S) sütőt nem vesszük igénybe, úgy jobb huzat el­érése végett, a (G) szabályozót az 1. ábrán látható helyzetbe forgatjuk és így a tá­vozó füstgázoknak közvetlen utat nyi- 45 tünk a (K) kürtőbe. Ha az üst használata már nem kívána­tos, az üist eltávolítása után az (L) lapot egy- vagy kétnyílású tűzhelylappal cse­réljük ki, majd az (F2) fogantyúval az 50 (E) emeltyűt lenyomva, az (F) feneket, az (R) rostéllyal együtt, a 2. ábrán feltün­tetett magas helyzetbe emeljük. Ez esetben a (Tl) tüzelőajtón lehet be­gyújtani, míg a (T2) ajtót nem használ- 55 juk. Az (E) emeltyűnek lenyomott helyzet­ben való rögzítésére tetszőleges eszközök szolgálhatnak, pl. a 2. ábrán hatóhely­zetbe fordult (0) retesz. 60 Az (E) emeltyűt csuklóval is kiképez­hetjük, hogy rendes körülmények között oldalt billentve ne nyúljon nagyon előre. Szabadalmi igények: 1. Kombinált üstház-takaréktűzhely, jel- 65 lemezve emeltyűvel emelhető és sü­lyeszthető az (R) rostélyt magában foglaló vaskeretbe foglalt (F) tűzhely­fenékkel. 2. Az 1. igénypontban védett, kombinált 70 üstház-takaréktűzhely kiviteli alakja, jellemezve a tűzhelyfeneket megemelt helyzetében rögzítő (C) retesszel. 1 rajzlap melléklettel. Pallas nyomda, Budapest.

Next

/
Thumbnails
Contents